Utile

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE POCA

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE CRUCE ROȘIE DIN ROMÂNIA (S.N.C.R.R.), cu sediul în București, str. Biserica Amzei, nr. 29, sector 1, înființată în baza Legii nr. 139/1995 a Societății Naționale de Cruce Roșie din România, cu modificările și completările ulterioare, având Cod fiscal 4219659, prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră cu ocazia participării la conferinta de deschidere a proiectului “Implicarea salveaza vieti!”organizata de S.N.C.R.R, în calitatea sa de beneficiar .

Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează de către S.N.C.R.R. și împuterniciții acesteia în temeiul art. 6 alin. 1, lit b) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte.

În cazul în care ați decis să vă înscrieți și să aplicați la una sau mai multe categorii ale evenimentului

Datele personale colectate sunt destinate prelucrării de către S.N.C.R.R. și împuterniciții acestuia, fiind transmise către terți numai în scopul de verificare si control și către organele abilitate ale statului, în condiții de legalitate.

Datele cu caracter personal pe care S.N.C.R.R. le prelucrează sunt exclusiv datele furnizate de către dumneavoastră, respectiv: nume și prenume, loc de muncă, localitatea de domiciliu, județ, număr de telefon, adresa de e-mail, precum și alte date cu caracter personal cuprinse în documentele suport sau relevante, cum sunt datele cuprinse în CV ( curicullum vitae ), contractul de voluntariat, recomandări, evaluări făcute de angajatori, evaluări făcute de filiale sau parteneri, rapoarte de activitate instituțională, testimoniale, articole din presă, respectiv: data nașterii, domiciliu, stare civilă, studii efectuate, formare profesională, diplome obținute, competențe, activități lingvistice, evaluări ale performanței, semnătura, hobby, fotografia.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate pe toată durata necesară îndeplinirii scopurilor comunicate de S.N.C.R.R., respectiv până la expirarea termenelor legale de arhivare, și numai pe durata necesară respectării obligațiilor legale ale S.N.C.R.R.sau a împuterniciților acestuia.

ConformRegulamentului (UE) 2016/679 (GDPR) al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și a prevederilor legislației interne privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, dreptul la restricționarea prelucrării, precum și dreptul de a vă retrage consimțământul dat, în orice moment.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, transmisă operatorului de date ”S.N.C.R.R.”, prin:

- poștă, la sediul Societății Naționale de Crucea Roșie din România din București, str. Biserica Amzei ,nr.29, sector 1.

- email la: costin.simion@crucearosie.ro

 

De asemenea, pentru orice întrebări sau nemulțumiri vă puteți adresa responsabilului nostru pentru prelucrarea datelor prin email: dpo@crucearosie.ro sau telefonic la numărul 0744 117 711, în zilele lucrătoare, de luni până vineri, între orele 08:00 – 16:00, iar dacă sunteți de părere că vi s-a încălcat vreun drept privind acest subiect, vă puteți adresa Autorității de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal.

Ne angajăm să aplicăm toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea securității datelor dumneavoastră personale, a protejării acestora împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii ori accesului neautorizat asupra lor.

Furnizarea datelor personale din formularul următor certifică faptul că ați luat la cunoștință despre cele de mai sus menționate și ați fost de acord să puneți la dispoziția S.N.C.R.R. datele dumneavoastră personale în condițiile Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR) pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.