Secuieni_Seminarul de promovare a incluziunii sociale si a principiilor de egalitate de sanse din cadrul proiectului “O sansa pentru fiecare, o sansa pentru toti”

In data de 12 iunie 2019, in cadrul Scolii Gimnaziale Secuieni, comuna Secuieni, judetul Bacau a avut loc Seminarul organizat de Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania – Sediul Central ce a avut ca scop promovarea incluziunii sociale si a principiilor de egalitate de sanse din ca-drul proiectului “O sansa pentru fiecare, o sansa pentru toti”, proiect cofinantat in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritara AP 6 "Educatie si competente”, Prioritatea de investitie (PI) 10i ”Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamantul presco-lar, primar si secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare formale, non formale si informale pentru reintegrarea in educatie si formare", apel de proiecte nr. 4, „Scoala pentru toti (cod proiect POCU – 74/6/18/107034).

Proiectul “O sansa pentru fiecare, o sansa pentru toti” este implementat de Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania – Sediul Central, in parteneriat cu Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania – Filiala Bacau, UAT Comuna Corbasca, UAT Comuna Colonesti si UAT Comuna Secuieni si are ca obiectiv ge-neral implementarea masurilor integrate de sprijin pentru reducerea riscului de abandon scolar in trei scoli supuse unui risc educational ridicat din cele trei comune mentionate din judetul Bacau: Scoala Gimnaziala din Bacioiu, Scoala Gimnaziala Smaranda Apostoleanu din Colonesti si Scoala Gimnaziala din Secuieni. Masurile integrate implica 209 prescolari si 632 scolari, 300 de parinti si 264 de cadre didacti-ce, iar activitatile se deruleaza pe toata perioada implementarii proiectului (data in-ceperii proiectului: 20 aprilie 2018 – data finalizarii proiectului: 19 aprilie 2021). Valoarea totala a proiectului este de 6.446.890,20 Ron, dintre care valoarea cofinan-tarii Uniunii Europene este de 5.479.856,67 Ron.

Seminarul s-a desfasurat cu participarea activa a elevilor din cadrul scolii, a parinti-lor si a reprezentantilor UAT-urilor.

In cadrul acestui seminar s-a pus accentul pe promovarea obiceiurilor culturale, im-portanta educatiei, depasirea prejudecatilor, toleranta sociala, responsabilitatea civi-ca, precum si pe activitatile care vizeaza schimbarea comportamentelor influentate de normele sociale.

Reprezentantii Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania au subliniat, inca o data, in cadrul evenimentului, importanta reducerii si prevenirii abandonului scolar timpuriu si promovarii accesului egal la invatamantul prescolar, primar si secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare formale, non formale si informale pen-tru reintegrarea in educatie si formare.

Pentru informații suplimentare: Luiza Mihoci - Coordonator campanie inscriere elevi și incluziune socială, e-mail: luiza.mihoci@crucearosie.ro. 

 

DSCN177520190612 101249IMG 20190612 10220920190612 102145

Ultimele stiri