ANUNT SELECTIE EXPERT FUNDRAISING

Informații generale privind postul:

1.Denumirea instituției: SOCIETATEA NATIONALA DE CRUCE ROSIE DIN ROMANIA

2.Denumirea postului: EXPERT FUNDRAISING

3.Normă: 40ore/ săptămână

4.Nivelul postului: execuție

5.Perioada determinate: 2 luni (cu posibilitate de prelungire)

6.Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă;

7.Experiența profesională în domeniu: reprezintă un avantaj minim 2 ani într-unul din domeniile: comunicare, relații publice sau marketing; experiență în conceperea și coordonarea unor campanii de promovare; experiența în organizații neguvernamentale reprezintă un avantaj (inclusiv cea de voluntariat).

8.Limbi străine (necesitate și nivel): engleza în mod obligatoriu, la nivel conversatie.

9.Cunoștințe de operare/programare pe calculator: Cunoștințe avansate operare pe calculator – pachetul Office și Internet; cunoștințe de design (Photoshop, In Design sau altele)

10.Abilități, calități și aptitudini necesare: ușurință și cursivitate în exprimare orală (în public, în mass-media inclusiv televiziune) și în scris; calități deosebite organizatorice; capacitate de lucru individual dar și spirit de lucru în echipă și în cadrul unui proiect; spirit de inițiativă; entuziasm.

11. Responsabilitati:

  • oferă sprijin în dezvoltarea activităților generatoare de venituri
  • contactează și atrage sponsori de la nivel local și național
  • dezvoltă bazele de date cu potențialii parteneri și propune soluții de administrare
  • participă la derularea campaniilor de fundraising
  • participă la conceperea și organizarea de evenimente de promovare și participă la evenimente de informare/ promovare pe teritoriul regiunii şi în afara acesteia;
  • participă la derularea de campanii online (website, reţele sociale, enewsletters, google awards) şi analizează performanță în vedere optimizării;
  • creează si administrează bazele de date cu sponsori, susținători și finanțatori ai organizației și asigură comunicarea cu aceștia (telefonic, prin scrisori de mulțumire etc.)
  • execută alte sarcini repartizate de conducerea organizatiei în domeniul fundraising.

 

Locatia derulării activității: sediul SNCRR, Bucuresti, str. Biserica Amzei nr. 29, sector 1

 

Documente necesare depunerii candidaturii pentru ocuparea postului de Membru Juriu:
1.    Curriculum vitae Europass

  1. 2.      Copia actului de identitate, certificate de nastere sau certificate de căsătorie/hotarare divort sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  2. 3.      Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări

 

Modalitatea de depunere a candidaturii:  
La adresa de email: donatori@crucearosie.ro (documentele scanate se transmit electronic, cu mentiunea postului vizat

Data limita de depunere a candidaturii: 30.06.2020Angajam

Persoanele selectate pentru interviu vor fi anuntate pentru programarea la interviu.

Ultimele stiri