Anunt selecție asistent medical

Crucea Roșie Română angajează asistent medical

 

Localizare: București

Durata contractului:  4 luni

Data de începere: noiembrie 2022

Legături ierarhice

Asistentul medical își desfășoară activitatea sub responsabilitatea ierarhică a șefului de echipă

Legături funcționale

Asistentul medical va lucra în colaborare cu: 

● medicii sau furnizorii de servicii medicale/partenerii implicați în proiect

● secretarii de sănătate care se ocupă de urmărirea și referirea beneficiarilor

● consilierii care asigură serviciile MHPSS

● traducători

● voluntari însărcinați cu primirea beneficiarilor

Funcția

Asistentul medical contribuie la derularea îngrijirii în Caravana de Sănătate a CRR prin organizarea procesului de consultație și efectuarea examinărilor suplimentare prescrise.

Atribuții și responsabilități:

  •  Organizarea și pregătirea consultației medicale 
  • Efectuarea examinărilor suplimentare 
  • Asistă medicul generalist în timpul consultației și al tratamentului
  • Îndrumă beneficiarii după consultație
  • Participați la raportarea și evaluarea proiectului

Descrierea sarcinilor

  • Organizarea și pregătirea consultației medicale 
  • Efectuarea examinărilor medicale suplimentare
  • Asistă medicul de familie în timpul consultației și tratamentului
  • Indrumă beneficiarii după consultație
  • Participați la raportarea și evaluarea proiectului 

 Specificațiile postului

- Diplomă de asistent medical, cu licență valabilă

- Se preferă licența PFA

- Experiență anterioară în cadrul unui ONG din domeniul sănătății, preferabil

- Abilități excelente de comunicare

- Abilitatea de a lucra într-un mediu intercultural

- Cunoștințe despre mișcarea de Cruce Roșie/Crescent Roșu și despre CRR, preferabil

- Limba română este limba de lucru

- Cunoașterea fluent

Documente necesare depunerii candidaturii:

1.    Curriculum vitae 

2.    Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări

Modalitatea de depunere a candidaturii:  

La adresa de email: anca.mihaila@crucearosie.ro

Persoanele selectate pentru interviu vor fi anunțate pentru programarea la interviu.

Ultimele stiri