ANUNT ANGAJARE PSIHOLOG ȘI ASISTENT SOCIAL ÎN BUCUREȘTI

În cadrul proiectului Health Cravan, Crucea Roșie Română angajează în București:
•    Psiholog
•    Asistent social  

Mai multe detalii despre fiecare post in parte gasiti aici
•    Durata contractului: mai 2023-august 2024
•    Locația: București  
•    Documente necesare depunerii candidaturii:
-Curriculum vitae
-Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atesta efecturarea unor specializări

Modalitatea de depunere a candidaturii la adresa de email: alina.garleanu@crucearosie.ro  
Termenul final de depunere a documentelor: 26.04.2023

Ultimele stiri