ANUNȚ ANGAJARE - medic specialist, translator și psiholog

În cadrul proiectului Caravana de Sănătate, Crucea Roșie Română angajează pentru Centrul de Promovare a Sănătății din București,  urmatoarele posturi:

  •  Medic specialist cu una din specializările: cardiologie, diabetologie sau endocrinologie
  • Facilitator-translator română-ucraineană/rusă; engleză-ucreaineană/rusă
  • Psiholog

 Mai multe detalii despre fiecare post în parteți găsiți aici: https://crucearosie.ro/centru-de-resurse/cariere

 Documente necesare depunerii candidaturii:

-        Curriculum vitae

-        Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efecturarea unor specializări

Modalitatea de depunere a candidaturii: la adresa de email a filialei de Cruce Rosie Sector 4 București- sector4@crucearosie.ro

Termenul final de depunere a documentelor: 20.02.2024

Ultimele stiri