ANUNT ANGAJARE - COORDONATOR NAȚIONAL DE ASISTENȚĂ PSIHO-SOCIALĂ ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII MINTALE

Coordonatorul MHPSS va dezvolta programe, proiecte, activități de pregătire și răspuns la dezastre în cadrul Societății Naționale de Cruce Roșie din România (SNCRR), construind înțelegerea și capacitatea tehnică a Societății Naționale.

Coordonatorul MHPSS va contribui la crearea unui traseu de formare în prim ajutor psihologic pentru membrii personalului SNCRR din sediul central și de la nivelul filialelor, inclusiv pentru voluntarii activi.

Localizare: București, dar specificul postului necesită deplasări în țară pentru traininguri, întâlniri, sesiuni de supervizare etc.

Candidații interesați sunt rugați să trimită CV-urile la doamna Andreea Furtună, director de programe, andreea.furtuna@crucearosie.ro până la data de 17 ianuarie 2023.

 

Atribuțiile și responsabilitățile postului

 • Acționează ca punct focal și persoană resursă pentru MHPSS in cadrul SNCRR
 • Oferă consultanță tehnică privind integrarea MHPSS în programe, proiecte și răspunsuri umanitare în România
 • Ajuta la creșterea conștientizării interne și a capacității Societății Naționale în ceea ce privește MHPSS
 • Contribuie la dezvoltarea și implementarea programelor MHPSS în Societatea Națională și formarea standard IFRC/CRSR și alte resurse privind MHPSS
 • Conceperea, implementarea și facilitarea de cursuri de formare/ateliere pentru manageri, personal și voluntari din cadrul Societății Naționale, pe baza cursurilor standard existente ale IFRC privind MHPSS
 • Coordonarea Societății Naționale care furnizează asistență umanitară în ceea ce privește MHPSS, ca răspuns persoanelor care fug din Ucraina pentru a recunoaște și a face față nevoilor persoanelor afectate și ale celor mai vulnerabili în conformitate cu standardele internaționale IFRC/IASC.
 • Ajuta la consolidarea capacităților Societății Naționale pe termen lung, valorificând cunoștințele și competențele lor în MHPSS ca parte a procesului lor de dezvoltare
 • Sprijina SNCRR pentru a fi un actor activ în domeniul MHPSS în cadrul grupurilor și al mecanismelor de coordonare.
 • Ajuta la diseminarea cunoștințelor, a produselor, a instrumentelor operaționale și a liniilor directoare privind MHPSS
 • Se coordoneaza cu mecanismele și rețelele MHPSS regionale și globale
 • Respecta și lucreaza în conformitate cu principiile Crucii Roșii și Semilunii Roșii
 • Construieste departamentul MHPSS în cadrul SNCRR și ofera sprijin tehnic echipelor de proiect DG Sante, echipelor proiectelor Crucii Rosii Franceze in raport cu MHPSS și componentei MHPSS a call centerului într-o maniera funcțională.
 • Îndeplinește orice alte îndatoriri și responsabilități legate de muncă care pot fi atribuite de superiorul direct.

Educație

Obligatoriu

 • Studii superioare ? în psihologie, asistență socială, științe sociale, psihiatrie sau orice alt domeniu conex. 

Experienta

Obligatoriu

 • Cel puțin 3-5 ani de experiență de lucru în rol de coordonare pe MHPSS
 • Experiență vastă în furnizarea de informatii pentru a se asigura că MHPSS este integrată în programele umanitare pe tot parcursul ciclului proiectului
 • Să aibă o experiență vastă în ceea ce privește facilitarea instruirilor de grup și la locul de muncă, cu o bună cunoaștere a ciclului de învățare a adulților
 • Experiență demonstrată în coordonarea MHPSS într-o serie de contexte
 • Experiență în coordonare, gestionare de bază a cazurilor, dezvoltare de programe, formare, căi de referire și supervizare
 • Cunoștințe dovedite în standardele internaționale ale MHPSS ca IASC/TENTS/IFRC

Constituie avantaj

 • Experiență de lucru cu IFRC sau cu o Societate Națională de Cruce Roșie/Semiluna Roșie
 • Este de preferat experiență demonstrată în coordonare sau management de echipă într-o organizație din cadrul Mișcării Crucii Roșii și Semilunii Roșii sau într-o organizație internațională sau ONG 
 • Cel puțin trei ani de experiență pe teren în situații de urgență

Cunoștințe, abilități și limbi straine

Obligatoriu

 • Cunoașterea la zi a situației refugiaților și migranților din România
 • Bună cunoaștere a standardelor internaționale umanitare privind MHPSS
 • Bună înțelegere a procedurilor și problemelor de azil
 • Înțelegerea largă a MHPSS în contexte de urgență 
 • Capacitate solidă de a încorpora MHPSS în operațiuni și programe
 • Excellent communication and active listening skills
 • Abilități excelente de comunicare și ascultare activă
 • Competențe solide în materie de evaluare și analiză
 • Capacitate excelentă de a lucra eficient ca parte a unor echipe multiprofesionale și de a se angaja într-un mod respectuos și atent cu personalul și comunitățile.
 • Extrem de flexibil și adaptabil, în medii ambigue de urgență și de mare intensitate
 • Abilitate bine dezvoltată de a analiza situații și de a prioritiza/lua decizii în consecință. 
 • Abilități puternice în coordonare și advocacy
 • Limbi straine
 • Necesar: vorbit si scris fluent romana si engleza
 • Preferabil: cunoaștere bună a limbii ucrainien și/sau rusă (scris și vorbit)

Competențe și valori

 • Comunicare
 • Colaborare și lucru în echipă
 • Capacitate de luare a deciziilor
 • Creativitate și inovartie

Ultimele stiri