ANUNȚ SELECȚIE OPERATOR CAZ RESTABILIREA LEGĂTURILOR FAMILIALE

Informații generale privind postul:

   Denumirea instituției: SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE CRUCE ROȘIE DIN ROMÂNIA

   Denumirea postului:  Operator caz RESTABILIREA LEGĂTURILOR FAMILIALE

   Normă: 40 ore/ săptămână

   Nivelul postului: execuție

   Perioadă determinată: 12 luni cu posibilitatea de prelungire (cu o perioada de proba de 30 zile)

 Candidatul ideal:

 • Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent (în domeniile: Psihologie și Științele Educației, Sociologie și Asistență Socială, Limbi și Literaturi Străine)
 • Experiența profesională în domeniu: 1 an de activitate în domeniul umanitar, experiența ca voluntar reprezintă un avantaj, experiență minimă în administrare de birou.
 • Limbi străine (necesare și nivelul lor): 
 • Limba engleza în mod obligatoriu, la nivel mediu-avansat (minim B2)
 • Limba ucraineana/ rusa reprezinta un avantaj
 • Cunoștințe de operare/programare pe calculator: Cunoștințe bune în operarea calculatorului– pachetul Office și Internet;
 • Abilități, calități și aptitudini necesare: ușurință și cursivitate în exprimare orală și în scris; calități organizatorice; capabil să lucreze în echipă, capabil să călătorească (vizitați filialele CRR după caz), cunoașterea oricărei alte limbi străine este un avantaj (ex. ucraineană, rusă) 
 • Deținerea unui permis de conducere reprezintă un avantaj

 Responsabilități:

 • Sprijin administrativ șefului unității RFL: 
  • Gestionarea corectă a bugetul și cheltuielilor RFL 
  • Menținerea înregistrărilor financiare ale tuturor cheltuielilor RFL 
  • Asigurarea implementării corecte a planurilor, bugetului și activităților relevante ale voluntarilor 
  • Centralizarea și răspunderea activităților generale RFL 
  • Menținerea legăturilor și colaborarea cu alte departamente relevante CRR, rețeaua RFL și toate autoritățile, rețelele, partenerii implicați în RFL, în colaborare cu șeful unității RFL sau în numele acestuia 
  • Participarea la conferințe, seminarii, întâlniri interne și externe legate de sarcină 

 Analiza, managementul si urmarirea activităților RFL 

  • Contribuirea la evaluarea, proiectarea, planificarea, implementarea și monitorizarea activităților RFL în funcție de nevoi 
  • Înțelegerea liniilor directoare/procedurilor de lucru RFL și asigurarea implementării acestora de către voluntari 
  • Asigurarea unei bune primiri a solicitanților care sosesc la CRR. 
  • Înregistrarea și/sau să organizarea înregistrarilor tuturor cazurilor individuale RFL, asigurând depunerea acestora folosind sistemul RFL pentru schimburi securizate de fișiere 
  • Organizarea și menținerea sistemului de fișiere RFL la nivel national 
  • Furnizarea de statistici și rapoarte periodice privind activitățile și serviciile RFL oferite beneficiarilor 
  • Respectarea principiilor de confidențialitate și protecție a datelor cu character personal 

 

Sprijin pentru personalul CRR și voluntarii implicați în activități RFL 

  • Lucrul îndeaproape cu echipa RFL de la Sediul Central pentru a asigura transferul fără probleme de date între teren și SC 
  • Sprijinirea voluntarilor în îndeplinirea sarcinilor RFL după cum este necesar 
  • Identificarea oricărei cerințe și acționarea în timp util 
  • Susținerea Principiilor Fundamentale ale Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și Semiluna Roșie 

Locatia derulării activității va fi in București, la Sediul Central al Crucii Roșii Române.

Documente necesare depunerii candidaturii pentru ocuparea postului de Responsabil Restabilirea Legăturilor Familiale :

1.    Curriculum vitae 

2.    Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări

Modalitatea de depunere a candidaturii:  

La adresa de email: tracing@crucearosie.ro (documentele scanate se transmit electronic, cu mentiunea postului vizat)

Data limită de depunere a candidaturii: 29.09.2023

Persoanele selectate pentru interviu vor fi anunțate pentru programarea la interviu.

Ultimele stiri