ANUNȚ SELECȚIE ASISTENT MANAGER

Crucea Rosie Romana angajează ASISTENT MANAGER

Timp de lucru:  8 ore /zi - 5 zile/saptamana

Perioada de angajare: 20 luni

Relații la locul de muncă:

 • de subordonare:  Manager proiect
 • de colaborare: membrii echipei de proiect

 Scopul postului:

Asistarea activitatii de management de proiect prin redactarea de documente si preluarea de sarcini in special in domeniile – logistic, HR

 ATRIBUŢII PRINCIPALE (şi sarcini aferente):

 • de a fi prezent la diferitele activitati din cadrul proiectului,
 • de a consemna lucrarile respective,  de a prelua si plasa documentele rezultate
 • de a elaborara si redacta documentele si situatiile cerute de manager
 • de a prelua spre soluţionare din partea managerului de proiect sarcini în domenii ca: organizare, comunicare, logistică, diverse evidenţe - baze de date – instrumente financiare, bugete, dar şi execuţia de lucrări şi studii de specialitate
 • de a raporta catre Managerul de Proiect
 • de a asigura arhivarea tuturor documentelor de proiect

RESPONSABILITĂŢILE  POSTULUI:

Legat de activităţile specifice, răspunde de:                          

 • Pregatirea intalnirilor de lucru;
 • Asigurarea calitatea raportărilor şi a informărilor efectuate şi înscrierea lor în termenele stabilite;
 • Selectia si recrutarea de personal in cadrul echipelor de proiect
 • Redactarea fiselor de post
 • Verificarea stocurilor de materiale necesare activitatilor
 • Urmarirea procesului de autorizare si avizare a activitatilor specilifice

 

Legat de disciplina muncii, răspunde de:

 • Îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate;
 • Utilizarea resurselor existente pentru buna implementare a proiectului.
 • Respectarea prevederilor normativelor interne şi a procedurilor de lucru privitoare la postul său;
 • Se implică în vederea soluţionării situaţiilor de criză care afectează demararea proiectului;
 • Utilizarea şi păstrarea în bune condiţii a documentelor cu regim special;
 • Modul de utilizare a echipamentelor, consumabilelor, altor materiale şi mijlloace fixe puse la dispoziţie;

CERINTELE   POSTULUI

NIVEL DE STUDII: Studii superioare finalizate

CURSURI DE PREGĂTIRE:

Curs de HR constituie un avantaj

Alte formările suplimentare specifice domeniului de activitate al postului constituie avantaj.

 

EXPERIENŢĂ: Experienta minim 1 an in implementarea unor proiecte.

CUNOŞTINŢE NECESARE:

 • Cunoaşterea la nivel avansat a limbii engleze sau franceze
 • Cunostinte operare PC (Windows, Pachet Office, Internet, email);
 • Cunoștinte in sectorul O.N.G.
 • Abilitati de comunicare si relationare interpersonala, organizarea resurselor si stabilirea prioritatilor.
 • Abilitati in domeniul planificarii si organizarii documentelor din cadrul proiectului.

APTITUDINI ŞI DEPRINDERI NECESARE:

 • capacitate de organizare a timpului, sarcinilor si locului de munca;
 • responsabilitate, ordine, corectitudine si seriozitate;
 • capacitate de a respecta termene limita;
 • abilităţi de lucru in echipă;
 • capacităţi de comunicare;
 • rezistenţă la stres;
 • fire deschisă (extroversie);

CERINŢE  PENTRU  EXERCITARE:

 • Inteligenţă
 • Atenţie concentrată şi distributivă
 • Initiativă
 • Echilibru emoţional
 • Atentie catre detalii
 • Uşurinţă, claritate şi coerenţă în exprimare
 • Capacitate de a lucra cu oamenii
 • Putere de concentrare
 • Rezistenţă la stres

CARACTERISTICI DE PERSONALITATE: rigoare, exactitate,spirit practic, amabilitate,  perseverenţă, încredere în sine, nivel de toleranţă ridicat, dorinţa de a se dezvolta proiect.

Locatia derulării activității: București si in tara

Documente necesare depunerii candidaturii pentru ocuparea postului de asistent manager:

1.    Curriculum vitae 

2.    Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări

Modalitatea de depunere a candidaturii:  la adresa de email anca.mihaila@crucearosie.ro

Data limită de depunere a candidaturii: 17.01.2023

Persoanele selectate vor fi anunțate pentru programarea la interviu. 

 

Ultimele stiri