ANUNȚ ANGAJARE PSIHOLOG

Crucea Roșie Română angajează psiholog în județul Satu Mare

Sarcini și responsabilități:  

 • Desfășurarea activităților MHPSS 
 • Formarea și supervizarea voluntarilor MHPSS  
 • Referirea beneficiarilor atunci când este necesar și actualizarea periodică a cartografierii serviciilor și a căilor de referire, în strânsă colaborare cu asistentul social 
 • Desfășurarea activităților de suport pentru voluntarii și personalul din Caravana pentru sănătate și din filiale 
 •  Participați la raportarea și evaluarea proiectului 

 Cerinte ale postului: 

 • Minim diplomă de licență în psihologie , asistență socială  
 • Minim 1 an de experiență de lucru în domeniul sănătății mintale sau al asistenței psihosociale  
 • De dorit: experiență anterioară în domeniul umanitar 
 • De dorit:  experiență anterioară de lucru sau de voluntariat în cadrul Mișcării de Cruce Roșie 
 • De dorit: experiență de lucru cu copii, grupurile vulnerabile și refugiați 
 • Necesar: limba engleză (scris și vorbit – nivel intermediar minim); limba rusă și/sau ucraineană reprezintă un avantaj  
 • Cunoștințe de operare pe calculator (MS Office Word, Excel, Powerpoint)

  Calități personale: 
  • Comunicare eficientă,  
  • Lucrul în echipă,  
  • Focus pe rezultate, 
  • Bună planificare și organizare, transfer de cunoștințe, îmbunătățire continuă, 
  • Conducerea și responsabilizarea celorlalți, 
  • Gândire analitică,  
  • Aplicarea expertizei tehnice,  
  • Rezistența la presiune și la eșecuri,  
  • Respectarea instrucțiunilor și a procedurilor 
  • Creează un mediu de lucru respectuos, fără hărțuire, represalii și promovează prevenirea exploatării și abuzului sexual (PSEA). 

      Documente necesare depunerii candidaturii: 

 • Curriculum vitae 
 • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atesta efecturarea unor specializări 

     Modalitatea de depunere a candidaturii: 

    La adresa de email: satu_mare@crucearosie.ro

   Termenul final de depunere a documentelor 15.11.2023

 

Ultimele stiri