Adunarea Generala a Societății Naționale de Cruce Roșie din România

În data de 14 iulie, a avut loc Adunarea Generala a Societății Naționale de Cruce Roșie din România (SNCRR) în cadrul căreia s-au desfăşurat alegeri pentru ocuparea funcțiilor eligibile din cadrul organismelor de conducere: şase preşedinţi de filială, membri ai Comitetului de Direcţie și trei reprezentanţi ai tineretului. Adunarea Generala a fost prezidată de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române și președinte al SNCRR și s-a desfășurat online.

Pentru prima categorie, pe cele şase locuri de președinți de filiale s-au înscris zece candidaţi, iar pentru cele trei locuri din a doua categorie au fost şase candidaţi. În urma votului, următoarele persoane au câștigat un mandat de doi ani în cadrul Comitetului de Direcție al Societății Naționale de Cruce Roșie din România:

  • Beniamin Dragoș, Presedinte Filiala de Cruce Roșie Arad,
  • Victor Paul Dobre, Presedinte Filiala de Cruce Roșie Galaţi
  • Constantin Lăpădat, Președinte Filiala de Cruce Roșie Vâlcea
  • Adrian Chichişan, Presedinte Filiala de Cruce Roșie Sălaj
  • Irina Florea, Presedinte Filiala de Cruce Roșie Bacău
  • Nicolae Berzescu, Președinte Filiala de Cruce Roșie Caraș – Severin
  • Iulian-Menandru Dîrpeş, Reprezentant tineret Filiala de Cruce Roșie Mehedinţi
  • Mihai Răcăreanu, Reprezentant tineret Filiala de Cruce Roșie Dolj
  • Denisa Vasilescu, Reprezentant tineret Filiala de Cruce Roșie Sibiu


Conform statutului, Comitetul de Direcţie, ca organ deliberativ, este format din: preşedintele SNCRR, vicepreşedinţii, trezorierul, 3 membri tineri şi 6 preşedinţi ai comitetelor de filiale. Principalele atribuții sunt: să conducă şi să coordoneze întreaga activitate şi să rezolve problemele curente ale Societății Naționale de Cruce Roșie din România; să decidă asupra patrimoniului SNCRR, cu excepţia bunurilor mobile şi a mijloacelor fixe aflate în administrarea structurilor teritoriale; să urmărească aplicarea strategiilor de dezvoltare ale SNCRR, a programelor naţionale şi a hotărârilor adoptate de Adunarea generală şi Consiliul naţional; să elaboreze şi să aprobe documente care reglementează bună funcţionare a SNCRR şi a activităţilor sale; să aplice toate hotărârile adoptate de Adunarea generală şi de Consiliul naţional; să analizeze şi să rectifice bugetul anual de venituri şi cheltuieli şi să controleze execuţia acestuia.

Adunarea Generală este cea mai importantă și mai amplă structură de conducere a Crucii Roșii Române, ea se întrunește o dată la doi ani.

Adunarea Generala a Crucii Rosii Romane 2021 5

Adunarea Generala a Crucii Rosii Romane 2021 34

Adunarea Generala a Crucii Rosii Romane 2021 11

 

Adunarea Generala a Crucii Rosii Romane 2021 26

Ultimele stiri