Servicii

SERVICIUL SOCIAL DE INGRIJIRE BATRANI LA DOMICILIU

Filialele de Cruce Rosie din Buzau, Brasov, Salaj si Covasna asigura ingrijire la domiciliul persoanelor varstnice vulnerabile prin angajarea unui “ingrijitor persoane varstnice”, calificat.

Beneficiarul este ingrijit in baza unui plan individualizat de servicii de asistența si ingrijire, adaptat nevoilor si gradului de dependența.

Dreptul la servicii de asistența sociala pentru persoanele varstnice dependente, se stabileste pe baza anchetei sociale cu respectarea criteriilor prevazute in „Grila naționala de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice”.

Beneficiarii serviciilor acordate de „Unitatea de ingrijiri la domniciliu” sunt persoane varstnice, dependente ca urmare a pierderii autonomiei funcționale din diferite cauze si nu se pot gospodarii singure sau necesita ingrijire specializata.


Criterii de eligibilitate

  •   persoane varstnice , care necesita ingrijire de specialitate la domiciliu;
  •   persoane varstnice cu domiciliul in judetul Covasna sau Tulcea


Serviciile asigurate persoanelor varstnice la domiciliu

  •   servicii de ingrijire personala: ajutor pentru igiena corporala, imbracare si dezbracare, hranire si hidratare, transfer si mobilizare, deplasare in interior, comunicare;
  •   servicii menajere si gospodaresti: ajutor pentru prepararea hranei, efectuarea de cumparaturi, activitați de menaj, plata unor facturi si obligații curente, insoțirea in mijloace de transport, companie, activitați de administrare si gestionare a bunurilor, activitați de petrecere a timpului liber;
  •   servicii de recuperare si reabilitare fizica si psihica: masaj, consiliere psihologica, sociala;
  •   servicii de asistența sociala: servicii de informare, vizite la domiciliu, asigurarea de legaturi cu alte servicii, instituții, evaluarea nevoilor si elaborarea unui plan social de intervenție, insoțirea vartstnicilor in diverse situații de ordin social.

Acte necesare 
- Act de indentitate
- Acte medicale (daca este cazul)
- Certificat de incadrare in grad de handicap (daca este cazul)

Contact

BRASOV:

Telefon: 0268 475 913

Email: brasov@crucearosie.ro

BUZAU:

Telefon: 0238 714 961 

Email:buzau@crucearosie.ro 

COVASNA:

Telefon: 0267 313 802 / 0367 802 185

Email: covasna@crucearosie.ro

SALAJ:

Telefon: 0751072023

Email: salaj@crucearosie.ro