Proiecte in derulare

Proiect COVINFORM

Proiect de analiză a impactul intervențiilor guvernamentale cu privire la pandemia COVID-19 asupra grupurilor vulnerabile

De la izbucnirea sa în Europa, în februarie 2020, pandemia COVID-19 a avut un impact fără precedent asupra tuturor comunităților. Grupurile vulnerabile au fost extrem de afectate: chiar și în țările cu reacții prompte și bine dezvoltate, pandemia și repercusiunile sale pun în pericol bunăstarea grupurilor sociale ale căror mijloace de trai erau deja precare.  COVINFORM analizează în mod critic intervențiile cu privire la pandemia COVID-19 la nivelul guvernelor, ministerelor de sănătate publică, comunităților, informațiilor și comunicării.

În luna noiembrie 2020 au avut loc primele reuniuni ale unui nou proiect de cercetare intitulat  COVINFORM ce are drept obiectiv  analizarea impactului pandemiei COVID-19. Acest proiect se va desfășura pe o durată de trei ani și este finanțat de UE.  

COVINFORM urmărește:

  • dezvoltarea de modele de evaluare a riscurilor, bazate pe datele cantitative disponibile la nivel european
  • analizarea surselor documentare atât la nivel național, cât și local, în 15 țări europene
  • efectuarea de cercetări empirice primare în 10 comunități țintă, strângerea de mărturii și analizarea mai multor surse pentru a obține o imagine completă a efectului intervențiilor guvernamentale cu privire la pandemia COVID-19 asupra membrilor comunităților țintă

În timpul tuturor activităților de cercetare, COVINFORM va lua în considerare natura intersectorială a vulnerabilităților socio-economice și a celor din domeniul sănătății. „Trăim în prezent o criză globală la nivelul sănătății care ne-a afectat și ne afectează în continuare pe toți. În același timp, această criză nu  i-a prejudiciat pe toți în același mod. Am putut observa modul în care sunt intersectate vulnerabilitățile socio-economice și cele din domeniul sănătății, modul în care anumite grupuri au fost dezavantajate  în comparație cu altele prin diferitele intervenții. În cadrul proiectului COVINFORM, vom analiza impactul reacțiilor cu privire la pandemia COVID-19, reacțiile asupra grupurilor vulnerabile, din mai multe perspective diferite. Ne oferă posibilitatea de a face diferența, pentru această criză și pentru cele viitoare.”, a spus Diotima Bertel, coordonatorul proiectului COVINFORM.

Modelele de bună practică vor fi evaluate în comunitățile țintă prin studii de caz care acoperă diverse discipline (epidemiologie socială, economia muncii neremunerate, sociologia migrației etc.) și care includ populațiile vulnerabile (pacienții infectați cu COVID-19, familiile ce se află într-o situație precară, lucrătorii medicali migrați etc). Proiectul va culmina cu dezvoltarea unui portal online și a unui set de instrumente vizuale pentru guverne, ministere și angajați din domeniul sănătății, precum și pentru cetățeni. Acesta va integra date preliminare, modele de evaluare a riscurilor și rezultatele studiilor de caz pentru a pregăti politici și orientări fundamentate empiric. Scopul proiectului este de a sprijini factorii de decizie politică cu o abordare bazată pe dovezi în privința atenuării efectelor COVID-19, precum și a pandemiilor viitoare, asupra comunităților vulnerabile și marginalizate.

Proiectul COVINFORM reunește 16 parteneri din 11 țări care își vor integra expertiza într-o varietate de discipline ca parte a abordării multidisciplinare a proiectului. Consorțiul este format din:

  • Un grup de conducere format din 5 universități experte în domeniile științelor umane, sociale și juridice și cu o puternică experiență și etică și de cercetare.
  • Un grup de gestiune format din 6 specialiști și organizații de cercetare care reprezintă diferite comunități (spitale de cercetare, ONG-uri, organizații de cercetare, servicii medicale de urgență), oferind o acoperire largă a EMS și a specialiștilor în îngrijiri medicale pentru afecțiunile acute precum și a lanțului politic decizional.
  • Participarea a 4 industrii și IMM-uri din sectoarele medical și de securitate, aducând experiența de inovare și valorificare comercială.

COVINFORM este unul dintre cele 23 de noi proiecte de cercetare finanțate de Comisia Europeană cu un total de 128 milioane euro pentru a aborda pandemia de coronavirus și efectele acesteia.