Proiecte in derulare

Phoenix

PHOENIX - responsabilitate prin economie sociala in regiunile Nord-Est, Sud-Est,
Sud-Muntenia si Sud-Vest Oltenia

Contract POCU/449/4/16/128024 nr. 1288/30.08.2019
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă

www.phoenix-proiect.ro

 

Anunt Angajare Evaluatori PA 128024 - DESCARCA