Proiecte in derulare

Argus

ARGUS – sprijinirea infiintarii si dezvoltarii de intreprinderi sociale in regiunile
Nord-Vest, Vest si Centru

Contract POCU/449/4/16/128024 nr. 1288/30.08.2019
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă

www.argus-proiect.ro