Cursuri

Curs de operator introducere date

CURS DE OPERATOR INTRODUCERE,

VALIDARE SI PRELUCRARE DATE

 

Operatorul introducere, validare si prelucrare date are atributii referitoare la introducerea pe suport electronic a datelor necesare prelucrarilor electronice. In acest scop, el efectueaza o serie de activitati importante pentru sustinerea procesului de prelucrare electronica a datelor, din care se pot mentiona:

 •  introduce si valideaza date pe suport electronic;
 •  gestioneaza suportii electronici de date;
 •  asigura conformitatea datelor introduse cu documentele primare;
 •  salveaza periodic datelor introduce;
 •  restaureaza la nevoie datele salvate;
 •  recupereaza informatii pentru utilizatori, la cererea acestora;
 •  pastreaza copiile de siguranta ale datelor salvate pe suport electronic.

 Persoana care doreste sa devina „Operator de introducere, validare şi prelucrare date” trebuie sa aiba studii medii si cunostinte de baza de tehnologia informatiei (hardware, software, modele si structuri de date, medii de stocare date, medii de transmisie a informatiilor). 

 

Cursul dureaza 720 de ore - 240 teorie, 360 practica.

Procesul de lucru in cazul unui operator introducere, validare si prelucrare date este corespunzator activitatilor pe care le desfasoara si care sunt descrise in cadrul competentelor specifice ocupatiei.

Principalele functii indeplinite sunt urmatoarele:

 •  Gestionarea suporturilor/ dispozitivelor de stocare a datelor/ documentelor;
 •  Organizarea activitatii proprii;
 •  Utilizarea echipamentelor periferice;
 •  Asigurarea securitatii datelor/ documentelor;
 •  Introducerea si validarea datelor;
 •  Prelucrarea datelor;
 •  Transpunerea datelor pe suport.

Ocupatia implica capabilitati de comunicare eficienta cu beneficiarii, analistii, programatorii, ceilalti specialisti IT, precum si cu persoanele din structurile ierarhice de conducere ale organizatiei.

De asemenea, trebuie respectate atat standardele de protectie a mediului si de securitate si sanatate in munca, a normelor generale de protectia muncii, precum si aplicarea procedurilor de calitate, necesare pentru indeplinirea cu succes a activitatilor.

 

Competente dobandite:

Unitatile de competente cheie:

 • Comunicare in limba oficiala;
 • Comunicare in limbi straine;
 • Competente de baza in matematica, stiinta, tehnologie;
 • Competente informatice;
 • Competenta de a invata;
 • Competente sociale si civice.

 

Unitatile de competente generale:

 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la sanatatea si securitatea in munca si in domeniul situatiilor de urgenta;
 • Aplicarea normelor de protectie a mediului;
 • Aplicarea procedurilor de calitate.

 

Unitatile de competente specifice:

 • Gestionarea suporturilor/ dispozitivelor de stocare a datelor/ documentelor;
 • Organizarea activitatii proprii;
 • Utilizarea echipamentelor periferice;
 • Asigurarea securitatii datelor/ documentelor;
 • Introducerea datelor;
 • Prelucrarea datelor;
 • Transpunerea datelor pe suport.

 

HARTA FILIALELOR DE CRUCE ROSIE CARE ORGANIZEAZA CURSUL DE OPERATOR INTRODUCERE DATE