0

ani de umanitate

Caută
Close this search box.
0

ani de umanitate

Caută
Close this search box.

Proiectul “PHOENIX – responsabilitate prin economie sociala in regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia si Sud-Vest Oltenia”, la final

Societatea Nationala  de Cruce Rosie din Romania, în calitate de solicitant  și partenerul Asociatia pentru Dezvoltare Comunitara și Servicii Sociale au finalizat implementarea proiectului cu titlul “PHOENIX – responsabilitate prin economie sociala in regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia si Sud-Vest Oltenia”, cu codul SMIS 2014+ 128024, proiect cofinanțat prin Axa prioritară 4. Incluziune sociala si combaterea saraciei, Obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare, Prioritatea de investititii 9v: Promovarea anteprenoriatului social si a integrarii vocationale in intreprinderile sociale si economia sociala si solidara pentru a facilita accesul la ocuparea fortei de munca, O. S. 4.16: Consolidarea capacitatii intreprinderilor de economie sociala de a functiona intr-o maniera auto-sustenabila.

Proiectul “PHOENIX – responsabilitate prin economie sociala in regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia si Sud-Vest Oltenia” s-a derulat în perioada 02 septembrie 2019 – 31 august 2022 având ca obiectiv general dezvoltarea si consolidarea, in mediul urban si rural, a 21 de structuri de economie sociala capabile sa se auto-sustina, in cadrul carora să se creeze 105 locuri de munca, in vederea combaterii saraciei prin integrarea pe piata muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile si dezvoltarea serviciilor locale. Prin proiect s-a vizat astfel stimularea si incurajarea spiritului antreprenorial, dar si dezvoltarea economiei sociale in regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia si Sud-Vest Oltenia. Valoarea proiectului este de 13.790.787,89 lei, 100% finantare nerambursabila prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • Obiectiv Specific 1: Promovarea antreprenoriatului in economia sociala si cresterea gradului de informare si interes fata de economia sociala, la nivelul regiunilor Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia si Sud-Vest Oltenia, prin derularea de campanii de informare cu privire la oportunitatile oferite prin proiect de finantare de planuri de afaceri pentru structuri de economie sociala. Aceste campanii contribuie la promovarea economiei sociale ca un instrument durabil si in acelasi timp flexibil pentru adaptarea nevoilor de locuri de munca la nivelul comunitatiilor vizate.
 • Obiectiv Specific 2: Imbunatatirea si consolidarea competentelor antreprenoriale si in diferite domenii relevante pentru antreprenoriatul social pentru 101 de persoane care doresc sa infiinteze intreprinderi de economie sociala din regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia si Sud-Vest Oltenia; in acest fel s-a vizat atingerea s-a vizat pana la finalul proiectului a pragului de rentabilitate de catre cele 21 de intreprinderi sociale nou infiintate. Astfel, grupul tinta vizat are toate premisele pentru atingerea pragului de rentabilitate si sustenabilitate ale serviciilor oferite la nivelul comunitatilor tinta. Prin obtinerea acestor calificari de catre persoanele din grupul tinta se contribuie in mod automat la atingerea obiectivului specific 4.16: consolidarea capacitatii intreprinderilor de economie sociala de a functiona de o maniera auto-sustenabila.
 • Obiectiv Specific 3: Dezvoltarea in mod transparent si participativ a 21 de entitati ale economiei sociale in vederea crearii unui total de 105 locuri de munca la nivelul celor patru regiuni ale proiectului, prin asigurarea de consiliere specializata, finantarea si monitorizarea entitatilor infiintate astfel incat sa fie mentinute locurile de munca create, precum si functionalitatea intreprinderilor dezvoltate cel putin 18 luni de la data obtinerii atestatului de intreprindere sociala in timpul proiectului si cel putin inca 6 luni dupa incheierea proiectului.              

            Principalele rezultate înregistrate ca urmare a implementarii activitatilor proiectului sunt:

 • 3 evenimente derulate in cadrul campaniei de informare a publicului;
 • 31 protocoale incheiate cu organizatii/ institutii publice care pot sprijini informarea publicului in legatura cu oportunitatile oferite prin proiect;
 • 170 persoane informate in urma participarii la campania de informare;
 • 5 articole postate si distribuite pe retele de socializare cu rolul de a sprijini campania de antreprenoriat si de a furniza informatii relevante persoanelor care doresc sa faca parte din grupul tinta al proiectului;
 • 1 baza de date cu datele de contact ale potentialilor candidati la inscrierea in grupul tinta;
 • 1 document de sustinere/ analiza a economiei sociale la nivel regional, care va include identificarea de directii de dezvoltare a economiei sociale la nivel regional.
 • 1 metodologie de recrutare, selectie si inregistrarea a grupului tinta publicata si promovata
 • 137 dosare selectate in vederea participarii la cursul de formare antreprenoriala si la cursul de dezvoltare a competentelor in domenii relevante pentru grupul tinta
 • 121 persoane inregistrate si inscrise pentru a participa la programele de formare antreprenoriala specifica
 • 100 persoane au absolvit programul de formare antreprenoriala
 • 98 planuri afaceri elaborate in programul de formare
 • 1 metodologie de evaluare si selectie planuri de afaceri
 • 1 concurs de planuri de afaceri desfasurat;
 • 21 de planuri de afaceri selectate pentru a fi finantate prin proiect,
 • 21 dosare de consiliere antreprenoriala elaborate, cuprinzand fisele sesiunilor de consiliere derulate
 • 21 Entitati ale economie sociale infiintare
 • 21 Fise de asistenta realizate (fise verificare documentatii necesare pentru infiintare)
 • 21 de intreprinderi infiintate beneficiare a contractelor de subventie.
 • 21 de dosare de decontare a cheltuielilor deschise
 • 21 de dosare de monitorizare privind functionarea si dezvoltarea intreprinderilor infiintate;
 • 4 evenimente de tip conferinta derulate ca actiune care vizeaza dezvoltarea domeniului economiei sociale, in scopul crearii unei retele de sprijin si stabilirii de parteneriate.
 • 1 retea parteneriala infiintata
 • 1 retea parteneriala consolidata – 105 parteneri la nivel local/regional
 • 1 metodologie retea parteneriala
 • 9 rapoarte ale functionarii retelei parteneriale infiintate si recomandari progresive
 • 21 intreprinderi sociale incluse in reteaua de bune practici
 • 1 metodologie bune practici
 • 9 evaluari/rapoarte cu privire la transferal de bune practice (1 evaluare/luna)
 • 21 seminarii bune practici la nivel local/regional
 • 1 metodologie de transfer know how stabilita si agreata in functie de dinamica pietei si nevoile retelei parteneriale
 • 9 rapoarte/rapoarte cu privire la rezultatele transferului de know how (1 raport/luna)
 • 42 prezentari cu promovarea rezultatelor transferului de know how Argus Net IS în vederea cresterii implicarii în furnizarea de servicii pentru grupurile vulnerabile
 • 21 de ateliere de lucru pentru prezentarea lectiilor invatate si a expertizei acumulate de intreprinderile sociale

La nivelul celor 4 regiuni de implementare, prin modele pozitive de întreprinderi sociale înființate în cadrul proiectului “PHOENIX – responsabilitate prin economie sociala in regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia si Sud-Vest Oltenia”se reliefează faptul că economia socială poate fi văzută ca o perspectivă fezabilă care servește scopuri sociale, dar și economice, se bazează pe principiile solidarității și sustenabilității și aduce beneficii multiple comunităților în care își desfășoară activitățile.

 

Pentru informații suplimentare nu ezitați sa ne contactati la:

Societatea Naţională de Cruce Roşie din România. str. Str. Biserica Amzei nr.29, sector 1, Bucuresti

Tel: +40 21 317 60 06, Fax: +40 21 312 84 52, E-mail: crr@crucearosie.ro, www.crucearosie.ro 

 

Anunt-PHOENIX-128024-inchidere-proiect.pdf

Ultimele Stiri

SummerChoir 2024 vizual (1)

SummerChoir la Ateneul Român, concert caritabil de muzică corală în beneficiul centrelor E.G.A.L. ale Crucii Roșii Române

Soliști de renume la nivel internațional se reunesc sâmbătă, 20 iulie, la Ateneul Român din București sub...

varstnici valea plopului

„Acasă” după 812 zile. 40 de vârstnici, majoritatea bolnavi, s-au întors în Ucraina cu ajutorul Crucii Roșii Române

Crucea Roșie Română a facilitat repatrierea a 40 de cetățeni ucraineni, după 812 zile petrecute în România...

Camelia Sucu ziua crucii rosii romane 4 iulie

4 iulie, Ziua Crucii Roșii Române – Mesajul președintelui Camelia Șucu

Societatea Națională de Cruce Roșie din România aniversează, pe 4 iulie, 148 de ani de activitate în...

rompetrol 1

Rompetrol pune în mișcare Crucea Roșie Română

Rompetrol este partenerul de mobilitate al Crucii Roșii Române. În această calitate, compania va furniza carburantul necesar...

Sari la conținut