0

ani de umanitate

Caută
Close this search box.
0

ani de umanitate

Caută
Close this search box.
Spune prezent

Proiect Spune prezent

Spune prezent! Viitorul se invata la scoala!
https://www.spuneprezent.ro/acasa/

– OBIECTIVE

Proiectul “ Spune prezent! Viitorul se invata la scoala!” va implementa masuri integrate de sprijin pentru a reduce riscul de abandonul scolar si totodata pentru a preveni abandonul scolar timpuriu in 4 scoli supuse unui risc educational ridicat din judetul Timis.

1.    OS.1.- Cresterea participarii la invatamantul prescolar: 79 anteprescolari si 108 prescolari vor participa la activitati educationale, GRADINITA ATRACTIVA, servicii de consiliere si grupuri de lucru (centre integrate pentru activitati educative) cu scopul de a preveni si reduce parasirea timpurie a scolii precum si cresterea accesului la educaþie pentru copiii din comunitaþile rome, rurale, sarace.
2.    O.S.2 – Facilitarea si sprijinirea accesului la sistemul de invatamant: se vor efectua 300 scheme personalizate de sprijin pentru parinti
3.    OS.3 – Cresterea gradului de cunoastere a problematicii grupurilor vulnerabile: 423 elevi inscrisi in invatamantul preuniversitar, in 4 scoli cu risc educational, vor participa la programe de educatie nonformala precum si activitati pregatitoare pentru scoala, grupuri de lucru (centre integrate pentru activitati educative de lucru, dezvoltare personala), tutorat pentru pregatire ciclu superior in vederea reducerii riscului de parasire timpurie a scolii precum si la vizite la licee; crearea unui cadrului pentru o SCOALA ATRACTIVA
4.    OS.4 – Cresterea numarului de tineri care au abandonat scosla: 57 tineri inscrisi in programul A doua sansa pentru a continua studiile necesare invatamantului obligatoriu
5.    OS.5 – Imbunatatirea competentelor personalului didactic: 65 cadre didactice si personal de sprijin din scoli cu elevi aflati in risc educational vor participa la actiuni destinate dezvoltarii capacitatii profesionale (competente transversale, retele de sprijin professional vor beneficia de instrumente de sprijin financiar)
6.    OS.6 – Promovarea egalitatii de sanse, incluziunii sociale si nediscriminarii: 12 campanii de promovare a incluziunii sociale si egalitatii de sanse (seminare cu participarea interactive a elevilor, jocuri de rol, vor urmari promovarea incluziunii sociale importanta educatiei, depasirea prejudecatilor, toleranta sociala, responsabilitatea civica).
7.    OS.7 – Crearea premiselor de crestere a frecventei scolare: 480 elevi aflati in situatii de risc si tineri din programul A doua sansa, vor beneficia de sprijin financiar pentru a stimula frecventa la scoala;
8.    OS.8 – Constientizarea rolului educatiei in dezvoltarea copilului in randul comunitatii: 12 campanii de informare si constientizare a gru[pului tinta precum si identificare, recrutare si inscriere a copiilor la gradinita/scoala se vor derula in fiecare comunitate arondata scolilor tinta din proiect, in fiecare an scolar;
9.    OS.9 – Crearea conditiilor necesare pentru educatie nonformal: dotarea spatiillor cu echipamentele necesare si materiale consumabile pentru centrele integrate de actiuni educative
10.    OS.10. – Sprijinirea activitatii soclii in comunitate prin implicarea celorlalti actori sociali: se vor realiza parteneriate in beneficiul procesului educational pentru a sprijini participarea la scoala a elevilor si totodata schimbul de experienta intre cadrele didactice din scolile tinta si alte unitati de invatamant/societatea civila;
11.    OS.11 –Cresterea interesului fata de scoala prin infiintarea centrelor integrate (clubul Crucea Rosie) in fiecare scoala tinta cu participarea saptamanala, de 2 ori pe saptamana a elevilor din grupul tinta. Centrelor vor avea doua obiective:a) participarea activa a elevilor la educatia nonformala prin derularea de activitati specifice Crucea Rosie (educatie pentru sanatate, prim ajutor) si utilizarea unor caiete de lucru pentru fixarea si atragerea de noi cunostinte benefice unei vieti sanatoase; b) pregartirea temelor, meditatii, tutorat pentru trecerea spe un alt ciclu de invatamant, examen de capacitate.
12.    OS.12. Reducerea parasirii timpurii a scolii prin activitati de tutorat pentru elevii din cls. IV si cls VIII, pregatire si meditatii la materiile de baza pentru pentru ciclul urmator de invatamant/examenul de capacitate.
13.    OS.13. Cresterea interesului fata de scoala prin antrenarea celor 667 de copii si elevi in activitati educative (educatie nonformala) cu specific de educatie pentru sanatate si prim ajutor, cu scopul pregatirii lor pentru concursul „sanitarii priceputi”.

– CIFRE (CATI OAMENI IMPLICATI ETC)
Masurile integrate vor implica implica 79 anteprescolari, 108 prescolari, 423 elevi inscrisi in invatamantul preuniversitar si 57 tineri din programul A doua sansa, 300 parinti si 65 cadre didactice/personal de sprijin.

– detalii proiect (numar POCU, cod SMIS)

Cod apel: POCU/74/6/18
Cod proiect 107035
Componenta 1 Programul „SCOALA PENTRU TOTI”
Axa Prioritara Educatie si competente

Valoarea totala proiect: 6,564,113.86
Valoare eligibila proiect: 6,564,113.86

– etape
Beneficiile pentru grupul tinta:
– pe termen lung: diversificarea activitatilor educationale in 4 unitati de invatamant, fapt ce sprijina participarea la scoala a tuturor elevilor si facilitarea accesului la cunostintele necesare pentru a parcurge invatamantul obligatoriu;
– pe termen scurt: participarea elevilor la activitati de pregatire educationala, acordarea de beneficii materiale si financiare pentru a sustine si incuraja frecventa scolara;

Strategiile de interventie in cadrul proiectului vizeaza:

A)    transformarea scolilor in comunitati de invatare care sa se bazeze pe o imagine de dezvoltare instituþionala comuna tuturor, prin crearea unui mediu confortabil, care sa inspire si sa incurajeze libertatea de gandire, motivandu-i astfel pe tineri sa isi continue educaþia si instruirea.

B)    Perfectarea unor sisteme care sa identifice primele semne de risc, ceea ce ofera posibilitatea de a fi luate masuri prompte inainte ca problemele sa se manifeste si inainte ca elevii sa inceapa sa se distanþeze de scoala, sa lipseasca sau sa o abandoneze, iar acest lucru se va realiza in cadrul proiectului prin mai multe directii : prin prezenta consilierilor vocationali atat in randul elevilor cat si in comunitate, in randul parintilor; prin activitati extracurriculare care vor permite o analiza de ansamblu a elevului in diferite activitati si totodata atragerea lui cat mai mult spre scoala, participarea la evenimente / seminarii/actiuni;

C)    O stransa legatura cu parintii – astfel ca o comunicare sustinuta cu parintii si copiii din aceste comunitati cu ris educational va contribui la reducerea gradului de neincredere al acestora in scoala.

D)    Acordarea sprijinului financiar pentru elevi ca mijloc complementar de a sustine participarea la scoala:

E)    Organizarea de programe de pregatire inovatoare pentru elevi (centre integrate pentru ectiuni educative) care vizeaza pregatirea elevilor pe de o parte pentru trecerea care alt ciclu de invatamant, pe de alta parte sprijin in efectuarea temelor si inlaturarea deficientelor la anumite materii scolare.

F)    Sustinerea si sprijinirea continua a eforturilor depuse de cadre didactice in munca lor cu elevii din grupele de risc constitutie o alta tinta a proiectului.

Aceste strategii au scopul de a crea un mediu de invaþare pozitiv, de a consolida
calitatea si inovaþia la nivel pedagogic, de a spori calitatea competenþelor corpului didactic in vederea unei abordari corecte a diversitaþii sociale si culturale.

– parteneri (date despre parteneri)

Beneficiar – Societatea Nationala Crucea Rosie Romania – partener national cu vasta experienta in activitatea cu comunitatile marginalizate si care implementeaza actiuni inovative in scoli, cu impact atat asupra prevenirii abandonului scolar cat si social asupra calitatii vietii in comunitatii
si a sanatatii copiilor.
Filiala de Crucea Rosie Timis – P1, partener local de sprijin si transpunere a masurilor integrate in comunitate. De asemenea, furnizor de formare profesionala a cadrelor didactice si prezenta sustenabila in activitatile ulterioare din scoli.
UAT Municipiul Lugoj: P2
UAT Comuna Biled: P3
UAT Comuna Foeni: P4
UAT Comuna Giera: P5

Inca de la momentul proiectarii interventiilor, proiectul a vizat un parteneriat cu autoritatile publice locale responsabile in domeniul invatamantului preuniversitar pentru a asigura sustenabilitatea masurilor si ulterior implementarii proiectului. Totodata, rolul Filialei Timis
Crucea Rosie este de a sprijini comunitatile ulterior implementarii proiectului prin retelele de voluntari.
Astfel ca activitatile din cadrul centrelor integrate pentru actiuni educative reprezinta masuri sustenabile, acestea reprezentand ulterior implementarii proiectului Cluburi de Crucea Rosie, pastrand aceleasi activitati.
Parteneriatele incheiate in cadrul proiectului vin in sprijinul masurilor integrate de reducere si parasire timpurie a scolii si totodata vor continua masurile intreprinse in cadrul proiectului prin disponibilitatile financiare aprobate in sedintele de consiliu cu impact asura prevenirii abandonului scolar.

DESCRIERE PARTENERI:
Filiala de Crucea Rosie Timis
UAT Municipiul Lugoj
UAT Comuna Biled
UAT Comuna Foeni
UAT Comuna Giera

– DATE DE CONTACT
Str. Biserica Amzei nr.29, sector 1, Bucuresti
+40 21 317 60 06
crr@crucearosie.ro

Sari la conținut