0

ani de umanitate

Caută
Close this search box.
0

ani de umanitate

Caută
Close this search box.
O șansă pentru fiecare

Proiect O șansă pentru fiecare

Proiect POCU – “O șansă pentru fiecare, o șansă pentru toți”

Cod proiect – 74/6/18/107034

Proiect cofinanţat în cadrul  Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară AP 6 „Educație și competențe”, Prioritatea de investiție (PI) 10i ”Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”.

Perioada de implementare : 20 aprilie 2018 –19 aprilie 2021

Parteneri:  Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Bacău, UAT Comuna Corbasca, UAT Comuna Colonești și UAT Comuna Secuieni

Obiectiv general: Implementarea măsurilor integrate de sprijin pentru reducerea riscului de abandon școlar în trei școli supuse unui risc educațional ridicat din comunele Corbasca, Colonești și Secuieni din județul Bacău: Școala Gimnazială din Băcioiu, Școala Gimnazială Smaranda Apostoleanu din Colonești și Școala Gimnazială din Secuieni.

Grup țintă: Măsurile integrate vor implica 209 preșcolari și 632 școlari, 300 de părinți și 264 de cadre didactice și se vor derula pe toată perioada implementării proiectului.

Acest proiect pune în aplicare mecanisme eficiente și inovatoare de dezvoltare și implementare a unor măsuri integrate în domeniul educației, cu scopul final de a crește participarea școlară a copiilor și de a preveni/reduce părăsirea timpurie a școlii.

Site-ul proiectului: https://sansapentrutoti.ro/

Sari la conținut