Centru de resurse

Cariere

Locuri de muncă vacante 

HAI ÎN ECHIPA CRUCII ROȘII ROMÂNE!

 

ANUNȚ SELECȚIE ASISTENT MANAGER

Timp de lucru:  8 ore /zi - 5 zile/saptamana

Perioada de angajare: 20 luni

Relații la locul de muncă:

 • de subordonare:  Manager proiect
 • de colaborare: membrii echipei de proiect

Scopul postului: Asistarea activitatii de management de proiect prin redactarea de documente si preluarea de sarcini in special in domeniile – logistic, HR

 ATRIBUŢII PRINCIPALE (şi sarcini aferente):

 • de a fi prezent la diferitele activitati din cadrul proiectului,
 • de a consemna lucrarile respective,  de a prelua si plasa documentele rezultate
 • de a elaborara si redacta documentele si situatiile cerute de manager
 • de a prelua spre soluţionare din partea managerului de proiect sarcini în domenii ca: organizare, comunicare, logistică, diverse evidenţe - baze de date – instrumente financiare, bugete, dar şi execuţia de lucrări şi studii de specialitate
 • de a raporta catre Managerul de Proiect
 • de a asigura arhivarea tuturor documentelor de proiect

RESPONSABILITĂŢILE  POSTULUI:

Legat de activităţile specifice, răspunde de:                          

 • Pregatirea intalnirilor de lucru;
 • Asigurarea calitatea raportărilor şi a informărilor efectuate şi înscrierea lor în termenele stabilite;
 • Selectia si recrutarea de personal in cadrul echipelor de proiect
 • Redactarea fiselor de post
 • Verificarea stocurilor de materiale necesare activitatilor
 • Urmarirea procesului de autorizare si avizare a activitatilor specilifice

Legat de disciplina muncii, răspunde de:

 • Îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate;
 • Utilizarea resurselor existente pentru buna implementare a proiectului.
 • Respectarea prevederilor normativelor interne şi a procedurilor de lucru privitoare la postul său;
 • Se implică în vederea soluţionării situaţiilor de criză care afectează demararea proiectului;
 • Utilizarea şi păstrarea în bune condiţii a documentelor cu regim special;
 • Modul de utilizare a echipamentelor, consumabilelor, altor materiale şi mijlloace fixe puse la dispoziţie;

CERINTELE   POSTULUI

NIVEL DE STUDII: Studii superioare finalizate

CURSURI DE PREGĂTIRE: Curs de HR constituie un avantaj

Alte formările suplimentare specifice domeniului de activitate al postului constituie avantaj.

EXPERIENŢĂ: Experienta minim 1 an in implementarea unor proiecte.

CUNOŞTINŢE NECESARE:

 • Cunoaşterea la nivel avansat a limbii engleze sau franceze
 • Cunostinte operare PC (Windows, Pachet Office, Internet, email);
 • Cunoștinte in sectorul O.N.G.
 • Abilitati de comunicare si relationare interpersonala, organizarea resurselor si stabilirea prioritatilor.
 • Abilitati in domeniul planificarii si organizarii documentelor din cadrul proiectului.

APTITUDINI ŞI DEPRINDERI NECESARE:

 • capacitate de organizare a timpului, sarcinilor si locului de munca;
 • responsabilitate, ordine, corectitudine si seriozitate;
 • capacitate de a respecta termene limita;
 • abilităţi de lucru in echipă;
 • capacităţi de comunicare;
 • rezistenţă la stres;
 • fire deschisă (extroversie);

CERINŢE  PENTRU  EXERCITARE:

 • Inteligenţă
 • Atenţie concentrată şi distributivă
 • Initiativă
 • Echilibru emoţional
 • Atentie catre detalii
 • Uşurinţă, claritate şi coerenţă în exprimare
 • Capacitate de a lucra cu oamenii
 • Putere de concentrare
 • Rezistenţă la stres

CARACTERISTICI DE PERSONALITATE: rigoare, exactitate,spirit practic, amabilitate,  perseverenţă, încredere în sine, nivel de toleranţă ridicat, dorinţa de a se dezvolta proiect.

Locatia derulării activității: București și în țara

Documente necesare depunerii candidaturii pentru ocuparea postului de asistent manager:

1.    Curriculum vitae 

2.    Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări

Modalitatea de depunere a candidaturii:  la adresa de email: anca.mihaila@crucearosie.ro

Data limită de depunere a candidaturii: 17.01.2023

Persoanele selectate vor fi anunțate pentru programarea la interviu. 


 

 

COORDONATOR NAȚIONAL DE ASISTENȚĂ PSIHO-SOCIALĂ ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII MINTALE

Coordonatorul MHPSS va dezvolta programe, proiecte, activități de pregătire și răspuns la dezastre în cadrul Societății Naționale de Cruce Roșie din România (SNCRR), construind înțelegerea și capacitatea tehnică a Societății Naționale.

Coordonatorul MHPSS va contribui la crearea unui traseu de formare în prim ajutor psihologic pentru membrii personalului SNCRR din sediul central și de la nivelul filialelor, inclusiv pentru voluntarii activi.

Localizare: București, dar specificul postului necesită deplasări în țară pentru traininguri, întâlniri, sesiuni de supervizare etc.

Candidații interesați sunt rugați să trimită CV-urile la doamna Andreea Furtună, director de programe, andreea.furtuna@crucearosie.ro

Atribuțiile și responsabilitățile postului

 • Acționează ca punct focal și persoană resursă pentru MHPSS in cadrul SNCRR
 • Oferă consultanță tehnică privind integrarea MHPSS în programe, proiecte și răspunsuri umanitare în România
 • Ajuta la creșterea conștientizării interne și a capacității Societății Naționale în ceea ce privește MHPSS
 • Contribuie la dezvoltarea și implementarea programelor MHPSS în Societatea Națională și formarea standard IFRC/CRSR și alte resurse privind MHPSS
 • Conceperea, implementarea și facilitarea de cursuri de formare/ateliere pentru manageri, personal și voluntari din cadrul Societății Naționale, pe baza cursurilor standard existente ale IFRC privind MHPSS
 • Coordonarea Societății Naționale care furnizează asistență umanitară în ceea ce privește MHPSS, ca răspuns persoanelor care fug din Ucraina pentru a recunoaște și a face față nevoilor persoanelor afectate și ale celor mai vulnerabili în conformitate cu standardele internaționale IFRC/IASC.
 • Ajuta la consolidarea capacităților Societății Naționale pe termen lung, valorificând cunoștințele și competențele lor în MHPSS ca parte a procesului lor de dezvoltare
 • Sprijina SNCRR pentru a fi un actor activ în domeniul MHPSS în cadrul grupurilor și al mecanismelor de coordonare.
 • Ajuta la diseminarea cunoștințelor, a produselor, a instrumentelor operaționale și a liniilor directoare privind MHPSS
 • Se coordoneaza cu mecanismele și rețelele MHPSS regionale și globale
 • Respecta și lucreaza în conformitate cu principiile Crucii Roșii și Semilunii Roșii
 • Construieste departamentul MHPSS în cadrul SNCRR și ofera sprijin tehnic echipelor de proiect DG Sante, echipelor proiectelor Crucii Rosii Franceze in raport cu MHPSS și componentei MHPSS a call centerului într-o maniera funcțională.
 • Îndeplinește orice alte îndatoriri și responsabilități legate de muncă care pot fi atribuite de superiorul direct.

Educație

Obligatoriu

 • Studii superioare în psihologie, asistență socială, științe sociale, psihiatrie sau orice alt domeniu conex. 

Experienta

Obligatoriu

 • Cel puțin 3-5 ani de experiență de lucru în rol de coordonare pe MHPSS
 • Experiență vastă în furnizarea de informatii pentru a se asigura că MHPSS este integrată în programele umanitare pe tot parcursul ciclului proiectului
 • Să aibă o experiență vastă în ceea ce privește facilitarea instruirilor de grup și la locul de muncă, cu o bună cunoaștere a ciclului de învățare a adulților
 • Experiență demonstrată în coordonarea MHPSS într-o serie de contexte
 • Experiență în coordonare, gestionare de bază a cazurilor, dezvoltare de programe, formare, căi de referire și supervizare
 • Cunoștințe dovedite în standardele internaționale ale MHPSS ca IASC/TENTS/IFRC

Constituie avantaj

 • Experiență de lucru cu IFRC sau cu o Societate Națională de Cruce Roșie/Semiluna Roșie
 • Este de preferat experiență demonstrată în coordonare sau management de echipă într-o organizație din cadrul Mișcării Crucii Roșii și Semilunii Roșii sau într-o organizație internațională sau ONG 
 • Cel puțin trei ani de experiență pe teren în situații de urgență

Cunoștințe, abilități și limbi straine

Obligatoriu

 • Cunoașterea la zi a situației refugiaților și migranților din România
 • Bună cunoaștere a standardelor internaționale umanitare privind MHPSS
 • Bună înțelegere a procedurilor și problemelor de azil
 • Înțelegerea largă a MHPSS în contexte de urgență 
 • Capacitate solidă de a încorpora MHPSS în operațiuni și programe
 • Excellent communication and active listening skills
 • Abilități excelente de comunicare și ascultare activă
 • Competențe solide în materie de evaluare și analiză
 • Capacitate excelentă de a lucra eficient ca parte a unor echipe multiprofesionale și de a se angaja într-un mod respectuos și atent cu personalul și comunitățile.
 • Extrem de flexibil și adaptabil, în medii ambigue de urgență și de mare intensitate
 • Abilitate bine dezvoltată de a analiza situații și de a prioritiza/lua decizii în consecință. 
 • Abilități puternice în coordonare și advocacy
 • Limbi straine
 • Necesar: vorbit si scris fluent romana si engleza
 • Preferabil: cunoaștere bună a limbii ucrainien și/sau rusă (scris și vorbit)

Competențe și valori

 • Comunicare
 • Colaborare și lucru în echipă
 • Capacitate de luare a deciziilor
 • Creativitate și inovartie

Candidații interesați sunt rugați să trimită CV-urile la doamna Andreea Furtună, director de programe, andreea.furtuna@crucearosie.ro până la data de 17 ianuarie 2023.


 

 

SUPERVIZOR PENTRU SĂNĂTATE MINTALĂ ȘI ASISTENȚĂ PSIHOSOCIALĂ (MHPSS)

Rolul supervizorului MHPSS este de a desfășura activitățile MHPSS la nivelul comunității, de a instrui și superviza voluntarii care se ocupă de desfășurarea activităților MHPSS în Caravana de Sănătate și în filialele Societății Naționale de Cruce Roșie din România (SNCRR), de a realiza și urmări referințele persoanelor care au nevoie de servicii specializate, de a desfășura activități de îngrijire a personalului și voluntarilor.

Localizare: București, dar specificul postului necesită deplasări în țară pentru traininguri, întâlniri, sesiuni de supervizare etc.

Candidații interesați sunt rugați să trimită CV-urile la doamna Andreea Furtună, director de programe, andreea.furtuna@crucearosie.ro până la data de 17 ianuarie 2023.

Legături ierarhice

Supervizorul MHPSS lucrează sub responsabilitatea ierarhică a șefului de echipă și în strânsă coordonare cu coordonatorul MHPSS.

Legături funcționale

Supervizorul MHPSS va lucra în colaborare cu: 

● asistentul (asistenții) medical(i) însărcinat(i) cu depistarea comunităților de refugiați și de gazde vizate

● alți medici sau furnizori de servicii medicale/parteneri implicați în proiect

● responsabilii de sănătate însărcinați cu urmărirea și îngrijirea beneficiarilor

● traducători

● voluntarii care participă la activitățile din Caravana de Sănătate și din filialele SNCRR

Domeniul de intervenție

Supervizorul MHPSS va trebui să acopere zona specifică de intervenție a caravanei în România (rurală sau urbană).

Atribuțiile și responsabilitățile postului

 • Desfășurarea activităților MHPSS
 • Formarea și supervizarea voluntarilor 
 • Recomandarea  beneficiarilor atunci când este necesar și actualizarea periodică a hărții serviciilor și a căilor de referință
 • Desfășurarea activităților de îngrijire pentru voluntari și personal în caravana de sănătate și în filiale
 •  Participarea la raportarea și evaluarea proiectului

A- Desfășurarea activităților MHPSS 

- Identificarea persoanelor care au nevoie de sprijin pentru sănătate mintală și asistență psihosocială

- Realizarea unui plan de îngrijire pentru persoanele identificate

- Proiectarea și planificarea activităților de sprijin psihosocial la nivelul comunității în cadrul Caravanei de Sănătate și al filialelor în colaborare cu coordonatorul MHPSS

- Realizarea de sesiuni individuale de ascultare/consiliere pentru persoanele identificate

- Implementarea de grupuri punctuale de sprijin psihosocial în cadrul Caravanei de Sănătate

- Desfășurarea de activități de psihoeducație și de sensibilizare psihosocială privind tehnicile de bunăstare psihosocială, gestionarea stresului și mecanismele de adaptare pozitivă

- Desfășurarea de activități în spații prietenoase pentru copii, adaptate grupurilor de vârstă și grupurilor vulnerabile (de exemplu, copii cu dizabilități și cu nevoi speciale) în Caravana de Sănătate și în filiale SNCRR

- Desfășurarea de grupuri de sprijin pentru părinți/îngrijitori în vederea promovării cunoștințelor și abilităților parentale pozitive.

- Implementarea de grupuri de sprijin pentru adolescenți, femei și populația vârstnică

B- Formarea și supervizarea voluntarilor

- Implementarea de cursuri de formare privind activitățile de sprijin psihosocial la nivel comunitar pentru a se asigura că voluntarii sunt capabili să desfășoare activitățile planificate

- Supravegherea periodică pe teren în scopul formării continue, al sprijinului tehnic și al îndrumării în colaborare cu coordonatorul MHPSS

C- Direcționarea și monitorizarea

- Direcționarea beneficiarilor la serviciile specializate MHPSS adecvate (psihoterapie, consultații psihiatrice, educație specială etc.)

- Direcționarea la un medic specialist dacă este necesar, în interiorul sau în afara Caravanei

- Menținerea legăturilor și urmărirea beneficiarilor prin intermediul aplicației dedicate

- Actualizarea periodică a hărții serviciilor și a traseului de referire

D- Protecția voluntarilor și a personalului

- Efectuarea de supervizări periodice pe teren, în scopul formării continue și al sprijinului emoțional individual

- Înființarea grupurilor de sprijin organizate în funcție de nevoi (de exemplu, după o intervenție dificilă, cf. PFA pentru personal și voluntari).

- Organizarea unor zile de eliberare emoțională (eventual trimestrial) pentru a încuraja coeziunea între voluntari, sprijinul între egali și îngrijirea voluntarilor

E- Participați la raportarea și evaluarea proiectului

-Participarea la raportarea activităților și la procesul de evaluare în colaborare cu șeful de echipă și coordonatorul MHPSS.

 

Educație

 • Minim o diplomă de licență în psihologie, asistență socială sau sănătate mintală psihiatrică

Experienta

Obligatoriu

 • Minim 1 an de experiență de lucru în domeniul sănătății mintale și al sprijinului psihosocial

Constituie avantaj

 • Experiență anterioară în medii umanitare
 • Experiență anterioară de lucru sau voluntariat în cadrul Mișcării de Cruce Roșie
 • Experiență de lucru cu copiii, grupurile vulnerabile și refugiații

 

Cunoștințe, abilități și limbi straine

 • Limba engleză scrisă și vorbită
 • Limba rusă și/sau ucraineană reprezintă un avantaj
 • Cunoștințe de operare pe calculator (MS Office Word, Excel, Powerpoint)

Competențe și valori

 • Comunicare eficientă
 • Lucrul în echipă
 • Concentrare pe rezultate
 • Bună planificare și organizare a schimbului de cunoștințe și îmbunătățire continuă
 • Conducerea și responsabilizarea celorlalți
 • Gândire analitică,
 • Aplicarea expertizei tehnice
 • Rezistența la presiune
 • Respectarea instrucțiunilor și a procedurilor

 Persoanele interesate pot transmite CV la email:andreea.furtuna@crucearosie.ro 

 

 ASISTENT LOGISTICĂ ȘI ACHIZIȚII 

 • RESPONSABILITATI
 • Logistica internationala
 • Actualizarea permanenta a datelor despre furnizori si articole in sistemele utilizate de companie;
 • Mentinerea legaturii cu furnizorii pentru detalii pentru partea de organizare a logisticii de transport
 • Intocmirea de documente de transport specifice logisticii internationale
 • Intocmirea rapoartelor specifice si a documentatiei aferente activitatii;
 • Achizitii nationale si internationale
 • Actualizare permanenta baza de date furnizori si/sau articole
 • Activitati de sourcing
 • Activitati de order management
  • OBLIGATII DE CALITATE, SANATATE SI SECURITARE SI DE MEDIU
  • FORMARE INITIALA SI EXPERIENTA NECESARA
  • CUNOSTIINTE SAU ABILITATI
  • BENEFICII
  • Vei face parte dintr-o echipa dinamica si profesionista
   • INFORMATII PRIVIND C.I.M.
   • Perioada contractuala determinata – 12 luni (perioada de proba 3 luni)
   • Norma de lucru - 8 ore
 • Respectarea regulilelor definite în cadrul sistemului de management de mediu, de calitate si de sanatate si securitate in munca
 • Raportarea  neconformitatilor identificate
 • Studii medii; studiile superioare se considera avantaj
 • Cunostinte operare PC, Office (Excel, Word)
 • Limba engleza nivel avansat; limba franceza se considera avantaj
 • Foarte bune abilitati de comunicare
 • Atentie la detalii
 • Atitudine proactiva
 • Gandire orientata catre client si standarde de calitate;
 • Spirit de lucru in echipa;
 • Seriozitate, loialitate, responsabilitate;
 • Experienta in domeniul logisticii internationale este considerat avantaj
 • Vei avea ocazia sa aprofundezi domeniul achizitiilor si logisticii internationale
 • Vei avea o expunere internationala la un nivel ridicat
 • Vei gasi la noi un mediu prietenos si oportunitati de dezvoltare;
 • Flexibilitate in WFH

Persoanele interesate pot transmite CV la email: marius.ion@crucrarosie.ro

 


 

ANUNȚ SELECȚIE MEDICI SPECIALIȘTI

TITLUL POSTULUI: Medici specialişti (pediatrie, cardiologie, ecografie)

LOCATIE: Bucureşti

DURATA CONTRACTULUI : Contract cu tarif orar, program part time (4 luni)

DATA DE ÎNCEPERE : Noiembrie 2022

Legături ierarhice

Medicii specialiști lucrează sub responsabilitatea ierarhică a Sefei de echipa.

Legături funcționale

Medicii specialiști vor lucra în colaborare cu:

 • alți medici sau furnizori de servicii medicale/parteneri implicați în proiect
 • asistent(e)(i) medical(e)(i) care îi ajută pe medici în efectuarea consultațiilor  
 • secretari de sănătate care se ocupă de urmărirea și orientarea beneficiarilor
 • consilieri care asigură serviciile de Sănătate mintală și sprijin psihosocial
 • traducători
 • voluntari insărcinati cu primirea beneficiarilor

 

Zona de intervenție

Medicii specialiști vor lucra in București și împrejurimi.

Funcția

Rolul medicilor specialiști este de a efectua consultațiile din caravana de sănătate prin asigurarea examinărilor medicale, fizice și complementare în vederea stabilirii unui diagnostic și prescrierii unei rețete, dacă este cazul, în colaborare cu ceilalți medici din caravană.

 

Sarcini și responsabilități:

 • Efectuarea consultațiilor medicale de specialitate
 • Îndrumă beneficiarii atunci când este necesar
 • Participă la raportarea și evaluarea proiectului

 

Descrierea sarcinilor

A-    Efectuarea consultațiilor medicale de specialitate   

-         Revizuirea rezultatelor screening-ului inițial

-         Efectuarea unui examen medical și fizic

-         Prescrierea testelor complementare, dacă este necesar

-         Efectuarea unui diagnostic, dacă este posibil

-         Prescrierea medicamentelor adecvate

-         Completarea formularelor de consultatie pe softul dedicat

-         Asigurarea respectării confidențialității și a secretului medical

 

B-    Asigurarea trimiterii și a orientării

-         Trimiterea beneficiarilor spre serviciile adecvate în caz de urgență medicală  

-         Trimiterea spre un alt specialist, dacă este necesar, în interiorul sau în afara caravanei

-         Identificarea nevoilor de sprijin psihologic și orientarea spre activitățile Sănătate mintală și sprijin psihosocial

-         Menținerea legăturilor și orientarea beneficiarilor cu ajutorul aplicației dedicate

C-    Participă la raportarea și evaluarea proiectului

-        Participă la raportarea activităților și la procesul de evaluare în colaborare cu Sefa de echipă

Competențe și calificări așteptate

 • Diplomă de medic, cu licență valabilă, înscrisă în Colegiul Medicilor din România
 • Diplomă de specialitate medicală în Pediatrie sau Cardiologie sau competențe în ecografie medicală
 • De preferat licență PFA
 • Empatie și abilități de ascultare
 • Abilitatea de a lucra într-o echipă multidisciplinară și într-un mediu intercultural
 • De preferat cunoștințe despre mișcarea de Cruce Roșie/Semiluna Roșie și despre Societatea nationale de Cruce Roșie din Romania
 • Se dorește implicarea anterioară în ONG-uri sau spirit de voluntariat
 • Limba română este limba de lucru.

Cunoașterea fluentă a limbii engleze/ucrainene/ruse constituie un avantaj.

Documente necesare depunerii candidaturii:

1.    Curriculum vitae 

2.    Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări

Modalitatea de depunere a candidaturii:  

La adresa de email: anca.mihaila@crucearosie.ro

Persoanele selectate pentru interviu vor fi anunțate pentru programarea la interviu.

 


 

ANUNȚ SELECȚIE ASISTENT MEDICAL

Localizare: București

Durata contractului:  4 luni

Data de începere: noiembrie 2022

Legături ierarhice

Asistentul medical își desfășoară activitatea sub responsabilitatea ierarhică a șefului de echipă

Legături funcționale

Asistentul medical va lucra în colaborare cu: 

● medicii sau furnizorii de servicii medicale/partenerii implicați în proiect

● secretarii de sănătate care se ocupă de urmărirea și referirea beneficiarilor

● consilierii care asigură serviciile MHPSS

● traducători

● voluntari însărcinați cu primirea beneficiarilor

Funcția

Asistentul medical contribuie la derularea îngrijirii în Caravana de Sănătate a CRR prin organizarea procesului de consultație și efectuarea examinărilor suplimentare prescrise.

Atribuții și responsabilități:

 •  Organizarea și pregătirea consultației medicale 
 • Efectuarea examinărilor suplimentare 
 • Asistă medicul generalist în timpul consultației și al tratamentului
 • Îndrumă beneficiarii după consultație
 • Participați la raportarea și evaluarea proiectului

Descrierea sarcinilor

 • Organizarea și pregătirea consultației medicale 
 • Efectuarea examinărilor medicale suplimentare
 • Asistă medicul de familie în timpul consultației și tratamentului
 • Indrumă beneficiarii după consultație
 • Participați la raportarea și evaluarea proiectului 

 Specificațiile postului

- Diplomă de asistent medical, cu licență valabilă

- Se preferă licența PFA

- Experiență anterioară în cadrul unui ONG din domeniul sănătății, preferabil

- Abilități excelente de comunicare

- Abilitatea de a lucra într-un mediu intercultural

- Cunoștințe despre mișcarea de Cruce Roșie/Crescent Roșu și despre CRR, preferabil

- Limba română este limba de lucru

- Cunoașterea fluentă a limbii engleze/ucrainene/ruse constituie un avantaj

 

Documente necesare depunerii candidaturii:

1.    Curriculum vitae 

2.    Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări

Modalitatea de depunere a candidaturii:  

La adresa de email: anca.mihaila@crucearosie.ro

Persoanele selectate pentru interviu vor fi anunțate pentru programarea la interviu.

 


 

 

ANUNT SELECTIE COORDONATOR PROGRAME SANATATE MINTALA SI SUPORT PSIHOSOCIAL

Coordonatorul SMSPS va dezvolta programele, proiectele, activitățile de pregătire și răspuns în caz de dezastre în cadrul Societății Naționale de Cruce Rosie din România, construind înțelegerea și capacitatea tehnică a Societății Naționale.

De asemenea, coordonatorul SMSPS va contribui la crearea unui parcurs de formare in Prim Ajutor Psihologic (PAP) pentru membrii personalului CRR din sediul central și la nivel de filială, inclusiv voluntari activi.

În calitate de coordonator pentru sănătate mintală și support psihosocial (SMSPS), va fi responsabil pentru dezvoltarea și implementarea strategiei operaționale SMSPS a CRR, precum și pentru calitatea programelor SMSPS actuale și viitoare pe parcursul fazelor de proiectare, implementare, monitorizare și evaluare..

Va reprezenta Crucea Rosie Romana în fața autorităților, actorilor umanitari și donatorilor din sectorul SMSPS.

Durata contractului: 2 ani

Locatie: Bucuresti

Îndatoririle și responsabilitățile postului

 • Acționează ca punct focal și persoană resursă pentru SMSPS in cadrul CRR
 • Oferira consiliere tehnică privind integrarea SMSPS în programe, proiecte și răspunsuri umanitare în România
 • Ajuta la creșterea conștientizării interne și a capacității Societății Naționale în ceea ce privește SMSPS
 • Contribuie la dezvoltarea și lansarea programelor SMSPS în Societatea Națională și formarea standard IFRC/CRSR și alte resurse privind SMSPS
 • Proiecteaza, implementeaza și faciliteaza training-uri/workshop-uri pentru manageri, personal și voluntari din Societatea Națională, pe baza cursurilor standard existente ale IFRC privind SMSPS
 • Coordonarea Societății Naționale care furnizează asistență umanitară în ceea ce privește SMSPS, ca răspuns persoanelor care fug din Ucraina pentru a recunoaște și a face față nevoilor persoanelor afectate și ale celor mai vulnerabili în conformitate cu standardele internaționale IFRC/IASC.
 • Ajuta la consolidarea capacităților Societății Naționale pe termen lung, valorificând cunoștințele și competențele lor în SMSPS ca parte a procesului lor de dezvoltare
 • Sprijina CRR pentru a fi actor activ SMSPS în mecanismele de coordonare
 • Ajuta la diseminarea cunoștințelor, a produselor, a instrumentelor operaționale și a liniilor directoare privind SMSPS
 • Se coordoneaza cu mecanismele și rețelele SMSPS regionale și globale
 • Respecta și lucreaza în conformitate cu principiile Crucii Roșii și Semilunii Roșii
 • Construieste departamentul CRR de SMSPS și ofera asistență tehnică echipelor de proiect DG Sante, echipelor proiectelor Crucii Rosii Franceze in raport cu SMSPS și componentei SMSPS a call centerului într-o maniera funcțională.
 • Îndeplinește orice alte îndatoriri și responsabilități legate de muncă care pot fi atribuite de superiorul direct.

 

Educatie

Obligatoriu

 • Master în psihologie, asistență socială, științe sociale, psihiatrie sau orice alt domeniu conex. 

Experienta

Obligatoriu

 • Cel puțin 3-5 ani de experiență de lucru în rol de coordonare pe SMSPS
 • Experiență vastă în furnizarea de informatii pentru a se asigura că SMSPS este integrată în programele umanitare pe tot parcursul ciclului proiectului
 • Să aibă o experiență vastă în facilitarea formării de grup și la locul de muncă, cu o bună cunoaștere a ciclului de învățare a adulților.
 • Experiență demonstrată în coordonarea SMSPS într-o serie de context
 • Experiență în coordonare, management de bază, dezvoltare de programe, instruire, căi de referinta și supraveghere
 • Cunoștințe dovedite în standardele internaționale ale SMSPS ca IASC/TENTS/IFRC

Constituie avantaj

 • Experiență de lucru cu IFRC sau cu o Societate Națională de Cruce Roșie/Semiluna Roșie
 • Este de preferat experiență demonstrată în coordonare sau management de echipă într-o organizație din cadrul Mișcării Crucii Roșii și Semilunii Roșii sau într-o organizație internațională sau ONG 
 • Cel puțin trei ani de experiență pe teren în situații de urgență

Cunoștințe, abilități și limbi straine

Obligatoriu

 • Cunoașterea la zi a situației refugiaților și migranților din România
 • Bună cunoaștere a standardelor internaționale umanitare privind SMSPS
 • Bună înțelegere a procedurilor și problemelor de azil
 • Înțelegerea largă a SMSPS în contexte de urgență 
 • Capacitate puternică de a încorpora SMSPS în operațiuni și programe
 • Excellent communication and active listening skills
 • Abilități excelente de comunicare și ascultare active
 • Abilități puternice în evaluare și analiză
 • Abilitate excelentă de a lucra eficient ca parte a echipelor multi-profesionale și de a se angaja într-o manieră respectuoasă și atentă cu personalul și comunitățile.
 • Extrem de flexibil și adaptabil, în medii ambigue de urgență sau de mare intensitate
 • Abilitate bine dezvoltată de a analiza situații și de a prioritiza/lua decizii în consecință. 
 • Abilități puternice în coordonare și advocacy

Limbi straine

 • Necesar: vorbit si scris fluent romana si engleza
 • Preferabil: cunoaștere bună a ucrainei și/sau rusă (scris și vorbit)

Competențe și valori

 • Comunicare
 • Colaborare și lucru în echipă
 • Capacitate de luare a deciziilor
 • Creativitate și inovartie

Modalitatea de depunere a candidaturii:  

La adresa de email: andreea.furtuna@crucearosie.ro

Persoanele selectate pentru interviu vor fi anunțate pentru programarea la interviu.


 

ANUNȚ SELECȚIE MEDIC GENERALIST

Localizare: București cu deplasări frecvente în țară (rural și urban)

Durata contractului: 289 de zile

Data de începere: noiembrie 2022

Funcția

Rolul medicului de medicină generală este de a efectua consultațiile în Caravana de Sănătate a Crucii Rosii Romane prin asigurarea examinărilor medicale, fizice și complementare în vederea stabilirii unui diagnostic și a prescrierii unei rețete, dacă este necesar, în colaborare cu ceilalți medici din Caravană.

Descrierea sarcinilor

 • Efectuarea de consultații medicale 
 • Asigurarea trimiterii și a urmăririi pacienților
 • Participarea la raportarea și evaluarea proiectului

Legături ierarhice

Medicul de medicină generală lucrează sub responsabilitatea ierarhică a șefului de echipă.

Legături funcționale

Medicul de medicină generală va lucra în colaborare cu: 

● asistenti (e) medicali(e) care se ocupă cu prelevarea probelor de sânge și examinările complementare

● alți medici sau furnizori de servicii medicale/parteneri implicați în proiect

● secretari de sănătate responsabili cu urmărirea și îndrumarea beneficiarilor

● consilierii care asigură serviciile MHPSS

● traducători

● voluntari însărcinați cu primirea beneficiarilor

Specificațiile postului

- Diplomă de medic, cu licență valabilă, înscrisă în Colegiul Medicilor din România

- De preferat licența PFA

- Empatie și capacitate de ascultare

- Abilitatea de a lucra într-o echipă multidisciplinară și într-un mediu intercultural

- Cunoștințe Cruce Roșie, preferabil

- Se dorește implicarea anterioară în ONG-uri sau spirit de voluntariat

- Limba română este limba de lucru.

- Cunoașterea fluentă a limbii engleze/ucrainene/ruse constituie un avantaj.

Documente necesare depunerii candidaturii:

1.    Curriculum vitae 

2.    Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări

Modalitatea de depunere a candidaturii:  

La adresa de email: anca.mihaila@crucearosie.ro

Data limită de depunere a candidaturii: 31.10.2022

Persoanele selectate pentru interviu vor fi anunțate pentru programarea la interviu.

 


 

 

ANUNȚ SELECȚIE ASISTENT MEDICAL

Localizare: București și împrejurimi, cu posibile misiuni în alte orașe din România.

Durata contractului:  5 luni

Data de începere: noiembrie 2022

Legături ierarhice

Asistentul medical își desfășoară activitatea sub responsabilitatea ierarhică a șefului de echipă

Legături funcționale

Asistentul medical va lucra în colaborare cu: 

● medicii sau furnizorii de servicii medicale/partenerii implicați în proiect

● secretarii de sănătate care se ocupă de urmărirea și referirea beneficiarilor

● consilierii care asigură serviciile MHPSS

● traducători

● voluntari însărcinați cu primirea beneficiarilor

Funcția

Asistentul medical contribuie la derularea îngrijirii în Caravana de Sănătate a CRR prin organizarea procesului de consultație și efectuarea examinărilor suplimentare prescrise.

Atribuții și responsabilități:

 •  Organizarea și pregătirea consultației medicale 
 • Efectuarea examinărilor suplimentare 
 • Asistă medicul generalist în timpul consultației și al tratamentului
 • Îndrumă beneficiarii după consultație
 • Participați la raportarea și evaluarea proiectului

Descrierea sarcinilor

 • Organizarea și pregătirea consultației medicale 
 • Efectuarea examinărilor medicale suplimentare
 • Asistă medicul de familie în timpul consultației și tratamentului
 • Indrumă beneficiarii după consultație
 • Participați la raportarea și evaluarea proiectului 

 Specificațiile postului

- Diplomă de asistent medical, cu licență valabilă

- Se preferă licența PFA

- Experiență anterioară în cadrul unui ONG din domeniul sănătății, preferabil

- Abilități excelente de comunicare

- Abilitatea de a lucra într-un mediu intercultural

- Cunoștințe despre mișcarea de Cruce Roșie/Crescent Roșu și despre CRR, preferabil

- Limba română este limba de lucru

- Cunoașterea fluentă a limbii engleze/ucrainene/ruse constituie un avantaj

 

Documente necesare depunerii candidaturii:

1.    Curriculum vitae 

2.    Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări

Modalitatea de depunere a candidaturii:  

La adresa de email: anca.mihaila@crucearosie.ro

Data limită de depunere a candidaturii: 31.10.2022

Persoanele selectate pentru interviu vor fi anunțate pentru programarea la interviu.

 

 

ANUNȚ SELECȚIE ASISTENT MEDICAL (PRELEVARE DE SÂNGE)

Localizare: București și împrejurimi, cu posibile misiuni în alte orașe din România.

Durata contractului:  5 luni

Data de începere: noiembrie 2022

Legături ierarhice

Asistentul medical își desfășoară activitatea sub responsabilitatea ierarhică a șefului de echipă

Legături funcționale

Asistentul medical va lucra în colaborare cu: 

● medicii sau furnizorii de servicii medicale/partenerii implicați în proiect

● secretarii de sănătate care se ocupă de urmărirea și referirea beneficiarilor

● consilierii care asigură serviciile MHPSS

● traducători

● voluntari însărcinați cu primirea beneficiarilor

Domeniul de intervenție

Asistentul medical va lucra în București și în zonele limitrofe, cu posibile misiuni în alte orașe din România.

Funcția

Asistentul medical contribuie la procesul de îngrijire în caravana de sănătate prin efectuarea recoltării de sânge și a altor analize prescrise, precum și a examinărilor complementare.

Atribuții și responsabilități:

● Efectuează prelevarea de probe medicale și examinări complementare 

● Asistă medicul de familie în timpul consultației și tratamentului

● Participați la raportarea și evaluarea proiectului

Descrierea sarcinilor

A- Efectuarea prelevării de probe medicale și a examinărilor suplimentare

- Colectează informațiile administrative și medicale relevante pentru a completa fișa de consultație pe softul dedicat

- Prelevați proba de sânge prescrisă în conformitate cu bunele practici medicale

- Înregistrarea parametrilor și măsurătorilor medicale pentru a pregăti consultarea

- Efectuarea celorlalte examinări complementare prescrise de medic

B- Asistarea medicului generalist în timpul consultației și al tratamentului

- Asigurarea transmiterii către medic a tuturor informațiilor relevante pentru îngrijirea corespunzătoare a pacientului

- Efectuează dezinfecția și sterilizarea materialului folosit pentru consultații

- Asigură împreună cu logistica și șeful de echipă disponibilitatea materialului și consumabilelor necesare pentru consultații

- Asistă medicul dacă este necesar, efectuând orice act legat de funcția acestuia

C- Participă la raportarea și evaluarea proiectului 

- Participă la raportarea activităților și la procesul de evaluare în colaborare cu șeful de echipă

Specificațiile postului

- Diplomă de asistent medical, cu licență valabilă, înregistrat la Consiliul de Asistență Medicală

- Se preferă obținerea licenței PFA

- 3 ani de experiență profesională, în special în prelevarea de sânge 

- Abilități excelente de comunicare

- Abilitatea de a lucra într-un mediu intercultural

- Cunoștințe despre mișcarea de Cruce Roșie/Semiluna Roșie și despre Crucea Roșie Română, de preferat

- Limba română este limba de lucru.

- Cunoașterea fluentă a limbii engleze/ucrainene/ruse constituie un avantaj.

Documente necesare depunerii candidaturii:

1.    Curriculum vitae 

2.    Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări

Modalitatea de depunere a candidaturii:  

La adresa de email: anca.mihaila@crucearosie.ro

Data limită de depunere a candidaturii: 31.10.2022

Persoanele selectate pentru interviu vor fi anunțate pentru programarea la interviu.

 


 

ANUNȚ SELECȚIE - COORDONATOR RESURSE UMANE

Informații generale privind postul:

1.Denumirea instituției: SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE CRUCE ROȘIE DIN ROMÂNIA

2.Denumirea postului: COORDONATOR RESURSE UMANE

3.Normă: full-time, contract pe 12 luni cu posibilitate de prelungire in functie de disponibilitatea finantarii

4.Nivelul postului: minim 3 ani experienta

5.Locație: București, Romania 

6.Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent; Diplomă universitară relevantă (HR/Administrarea afacerilor sau echivalent)

7.Experiența profesională în domeniu: experiență medie

8.Limbi străine: engleza, limba ucraineana constituie avantaj

9. Cerinte: Crucea Roșie Română caută un coordonator de resurse umane dinamic, cu competențe multiple, care să sprijine următoarea fază de dezvoltare organizațională și creștere strategică.

10. Calificari:

-        Minim diplomă de licență în Resurse Umane sau domeniu relevant de studiu

-        Cel puțin 3 ani experiență într-un departament de resurse umane ale organizațiilor mijlocii sau mari 

11. Abilități și experiență:

-        Abilități excelete de comunicare și interpersonale;

-        Abilitate demonstrată de planificare strategica in vederea obtinerii de rezultate operaționale

-        Abilitatea de a identifica riscurile, de a analiza eventualele încălcări ale politicilor interne și de a sprijini conducerea CRR să-și gestioneze angajatii

-        Cunoștințe excelente de operare PC si pachetul MS Office inclusiv Excel

-        Cunoaștere fluentă a limbilor româna si engleza

-        Abilitățile de management financiar și limba ucraineană constituie avantaj

12. Responsabilități:

Planificarea și recrutarea forței de muncă

Aprobarea planului angajatilor, inclusiv definirea rolurilor și a structurii organizaționale adecvate.
Asigurarea conformității cu legile și reglementările naționale în materie de muncă pentru recrutarea personalului, inclusiv depunerea locurilor de muncă la Organismul Naţional.
Sprijinirea tuturor departamentelor pentru a asigura resursele adecvate de personal, acordând prioritate rolurilor critice.
Dezvoltarea structurii organizatorice generale pe termen lung pentru Crucea Roșie Română în colaborare cu echipa de conducere.
Coordonarea și dezvoltarea un program de inițiere personalizat pentru personalul și voluntarii noi.
Asigurarea că tot personalul care paraseste organizatia are parte de o sesiune de debriefig și are posibilitatea de a participa la un sondaj în scopul îmbunătățirii continue.
Dezvoltarea de procese de dezvoltare organizațională care abordează probleme precum dezvoltarea politicii și procedurilor de resurse umane, păstrarea personalului, planificarea succesiunii, dezvoltarea forței de muncă, fluxurile de lucru îmbunătățite de resurse umane și designul organizației
Management și Administrare Resurse Umane
Consiliază conducerea în probleme de management al oamenilor în conformitate cu politicile și procedurile Crucii Roșii Române.
Dezvoltata și gestioneaza sisteme de informare HR practice și sigure.
Se asigura că reglementările personalului, politicile și procesele sunt conforme cu legislația națională a muncii.
În colaborare cu echipa de conducere, revizuieste compensatiile și beneficiile pentru a determina grilele de salarizare adecvate.
Gestioneaza eficient investigațiile, măsurile disciplinare și încălcările Codului de conduită al Crucii Roșii Române.
Răspunde la solicitarile personalului cu sprijinul echipei de conducere.
Consiliază managementul și, acolo unde este necesar, oferă instruire în probleme de protecție a copilului, prevenirea exploatării și abuzului sexual, genul și diversitatea forței de muncă și politicile și sistemele de avertizare.
Analizeaza și menține tendințele și datele de HR pentru a influența luarea deciziilor.


Buna starea personalului

Promoveaza bunăstarea personalului și răspunde nevoilor, pe măsură ce acestea apar, cu sprijinul echipei de conducere.
Colaboreaza cu colegii din domeniile sănătate, securitate și suport psihosocial, pentru a conveni asupra celor mai bune modalități de a aborda bunăstarea personalului.
In timp, colaboreaza cu echipa de conducere pentru a evalua și îmbunătăți cultura la locul de muncă
Relatii interne si externe
Se coordoneaza cu managerul de operațiuni, actorii mișcării și societățile naționale partenere, la solicitarea superiorului ierarhic.
Analizeaza, identifica și evidențiaza în mod activ orice riscuri percepute/posibile legate de resursele umane în legătură cu contracte, memorandumuri de înțelegere sau acorduri.
Stabileste cai de comunicare eficiente in relatia dintre Filialele Crucii Roșii Române și Sediul Central.
Reprezinta si intermediaza interesele Crucii Roșii Române și legătura cu omologii de resurse umane din partea partenerilor externi, cum ar fi IFRC, agențiile ONU și alte ONG-uri etc., la solicitarea superiorului direct.     

Documente necesare depunerii candidaturii:

1.    Curriculum vitae 

2.    Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări

Modalitatea de depunere a candidaturii:  

 • La adresa de email: ancuta.hurjui@crucearosie.ro

Data limită de depunere a candidaturii: 14.10.2022

Persoanele selectate pentru interviu vor fi anunțate pentru programarea la interviu.

 


 

 


 

ANUNȚ SELECȚIE ASISTENT MANAGER

Timp de lucru:  4 ore /zi-5 zile/saptamana

Perioada de angajare: 24 luni

Relații la locul de muncă:

 • de subordonare:  Manager proiect
 • de colaborare: membrii echipei de proiect
 SCOPUL POSTULUI :
 • de a fi prezent la diferitele activitati organizate in derularea proiectului,
 • de a consemna lucrarile respective, prelua, si plasa documentele rezultate
 • de a elaborara si redacta documentele si situatiile cerute de management
 • de a prelua spre soluţionare din partea managerului de proiect sarcini în domenii ca: organizare, comunicare, logistică, diverse evidenţe - baze de date – instrumente financiare, bugete, dar şi execuţia de lucrări şi studii de specialitate
 • de a raporta catre Managerul de Proiect.

ATRIBUŢII PRINCIPALE (şi sarcini aferente):

 • Asistă managerul de proiect in probleme de comunicare, documentare si coordonare interna;
 • Realizeaza activitati de convocare, inregistrare, informare si monitorizare;
 • Redacteaza scrisori sau raspunsuri la scrisori, la indicatia managerului de proiect;
 • Asigura activitatea de protocol in cadrul intalnirilor, in conformitate cu cerintele zilnice;
 • Tehnoredacteaza materiale produse de serviciile functionale;
 • Indeplineste si alte servicii dispuse de managerul de proiect.

RESPONSABILITĂŢILE  POSTULUI:

Legat de activităţile specifice, răspunde de:                          

 • Pregatirea intalnirilor de lucru;
 • Mentinerea relatiilor cu mass-media;
 • Calitatea raportărilor şi a informărilor efectuate şi înscrierea lor în termenele stabilite;

Legat de disciplina muncii, răspunde de:

 • Îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate;
 • Utilizarea resurselor existente pentru buna implementare a proiectului.
 • Respectarea prevederilor normativelor interne şi a procedurilor de lucru privitoare la postul său;
 • Se implică în vederea soluţionării situaţiilor de criză care afectează demararea proiectului;
 • Utilizarea şi păstrarea în bune condiţii a documentelor cu regim special;
 • Modul de utilizare a echipamentelor, consumabilelor, altor materiale şi mijlloace fixe puse la dispoziţie;
 • Respectarea prevederilor, a normelor interne şi a procedurilor de lucru privitoare la postul său ;

SPECIFICAŢIILE   POSTULUI

NIVEL DE STUDII: Studii superioare finalizate

CURSURI DE PREGĂTIRE: Formările suplimentare specifice domeniului de activitate al postului constituie avantaj.

EXPERIENŢĂ: Experienta minim 1 an in implementarea unor proiecte.

CUNOŞTINŢE NECESARE:

 •  Cunoaşterea a minim unei limbi de circulaţie internaţională.
 • Cunostinte operare PC (Windows, Pachet Office, Internet, email);
 • Cunoștinte in sectorul O.N.G.
 • Abilitati de comunicare si relationare interpersonala, organizarea resurselor si stabilirea prioritatilor.
 • Abilitati in domeniul planificarii si organizarii documentelor din cadrul proiectului.

APTITUDINI ŞI DEPRINDERI NECESARE:

 • capacitate de organizare a timpului, sarcinilor si locului de munca;
 • responsabilitate, ordine, corectitudine si seriozitate;
 • capacitate de a respecta termene limita;
 • abilităţi de lucru in echipă;
 • capacităţi de comunicare;
 • rezistenţă la stres;
 • fire deschisă (extroversie);

CERINŢE  PENTRU  EXERCITARE:

 • Inteligenţă
 • Atenţie concentrată şi distributivă
 • Initiativă
 • Echilibru emoţional
 • Atentie catre detalii
 • Uşurinţă, claritate şi coerenţă în exprimare
 • Capacitate de a lucra cu oamenii
 • Putere de concentrare
 • Rezistenţă la stres

CARACTERISTICI DE PERSONALITATE: rigoare, exactitate,spirit practic, amabilitate,  perseverenţă, încredere în sine, nivel de toleranţă ridicat, dorinţa de a se dezvolta proiect.

Locatia derulării activității: București

Documente necesare depunerii candidaturii pentru ocuparea postului de asistent manager:

1.    Curriculum vitae 

2.    Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări

Modalitatea de depunere a candidaturii:  la adresa de email adrian.armaselu@crucearosie.ro

Data limită de depunere a candidaturii: 29.09.2022

Persoanele selectate vor fi anunțate pentru programarea la interviu. Interviul va avea loc vineri, 30 septembrie la sediul Crucii Rosii Romane din str. Biserica Amzei nr. 29, sector 1, București.

 


 

ANUNȚ SELECȚIE - RESPONSABIL RESTABILIREA LEGĂTURILOR FAMILIALE

Informații generale privind postul:

1.Denumirea instituției: SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE CRUCE ROȘIE DIN ROMÂNIA

2.Denumirea postului: RESPONSABIL RESTABILIREA LEGĂTURILOR FAMILIALE

3.Normă: 40 ore/ săptămână

4.Nivelul postului: execuție

5.Perioadă determinată: 6 luni​ (cu posibilitate de prelungire încă 12 luni)

6.Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent;

7.Experiența profesională în domeniu: 1 an de activitate în domeniul umanitar, experiența ca voluntar reprezintă un avantaj, experiență minimă în administrare de birou.

8.Limbi străine (necesare și nivelul lor): engleza în mod obligatoriu, la nivel mediu-avansat.

9.Cunoștințe de operare/programare pe calculator: Cunoștințe bune în operarea calculatorului– pachetul Office și Internet;

10.Abilități, calități și aptitudini necesare: ușurință și cursivitate în exprimare orală și în scris; calități organizatorice; capabil să lucreze în echipă, capabil să călătorească (vizitați filialele CRR după caz), cunoașterea oricărei alte limbi străine este un avantaj (ex. ucraineană, rusă) 

11. Responsabilități:

 • Sprijin administrativ șefului unității RFL: 
  • Gestionarea corectă a bugetul și cheltuielilor RFL 
  • Menținerea înregistrărilor financiare ale tuturor cheltuielilor RFL 
  • Asigurarea implementării corecte a planurilor, bugetului și activităților relevante ale voluntarilor 
  • Centralizarea și răspunderea activităților generale RFL 
  • Menținerea legăturilor și colaborarea cu alte departamente relevante CRR, rețeaua RFL și toate autoritățile, rețelele, partenerii implicați în RFL, în colaborare cu șeful unității RFL sau în numele acestuia 
  • Participarea la conferințe, seminarii, întâlniri interne și externe legate de sarcină 

 

Analiza, managementul si urmarirea activităților RFL 

  • Contribuirea la evaluarea, proiectarea, planificarea, implementarea și monitorizarea activităților RFL în funcție de nevoi 
  • Înțelegerea liniilor directoare/procedurilor de lucru RFL și asigurarea implementării acestora de către voluntari 
  • Asigurarea unei bune primiri a solicitanților care sosesc la Filialele CRR. 
  • Înregistrarea și/sau să organizarea înregistrarilor tuturor cazurilor individuale RFL, asigurând depunerea acestora folosind sistemul RFL pentru schimburi securizate de fișiere 
  • Organizarea și menținerea sistemului de fișiere RFL în filială 
  • Furnizarea de statistici și rapoarte periodice privind activitățile și serviciile RFL oferite beneficiarilor 
  • Respectarea principiilor de confidențialitate și protecție a datelor cu character personal 

 

Sprijin pentru personalul CRR și voluntarii implicați în activități RFL 

  • Lucrul îndeaproape cu echipa RFL de la Sediul Central pentru a asigura transferul fără probleme de date între teren și SC 
  • Sprijinirea voluntarilor în îndeplinirea sarcinilor RFL după cum este necesar 
  • Identificarea oricărei cerințe și acționarea în timp util 
  • Susținerea Principiilor Fundamentale ale Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și Semiluna Roșie 

 

Alte sarcini 

Îndeplinirea oricărei alte sarcini date de Seful biroului RFL al CRR.

Locatia derulării activității va fi in unul dintre urmatoarele județe (se va angaja câte o persoană pentru fiecare județ menționat): București, Iași, Brașov, Timiș, Satu Mare.

Documente necesare depunerii candidaturii pentru ocuparea postului de Responsabil Restabilirea Legăturilor Familiale :

1.    Curriculum vitae 

2.    Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări

Modalitatea de depunere a candidaturii:  

La adresa de email: denisa.vasilescu@crucearosie.ro  (documentele scanate se transmit electronic, cu mentiunea postului vizat)

Data limită de depunere a candidaturii: 09.09.2022

Persoanele selectate pentru interviu vor fi anunțate pentru programarea la interviu.

 


 

 ANUNT SELECTIE EXPERT FUNDRAISING

Informații generale privind postul:

1.Denumirea instituției: SOCIETATEA NATIONALA DE CRUCE ROSIE DIN ROMANIA

2.Denumirea postului: EXPERT FUNDRAISING

3.Normă: 40ore/ săptămână

4.Nivelul postului: execuție

5.Perioada determinate: 2 luni (cu posibilitate de prelungire)

6.Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă;

7.Experiența profesională în domeniu: reprezintă un avantaj minim 2 ani într-unul din domeniile: comunicare, relații publice sau marketing; experiență în conceperea și coordonarea unor campanii de promovare; experiența în organizații neguvernamentale reprezintă un avantaj (inclusiv cea de voluntariat).

8.Limbi străine (necesitate și nivel): engleza în mod obligatoriu, la nivel conversatie.

9.Cunoștințe de operare/programare pe calculator: Cunoștințe avansate operare pe calculator – pachetul Office și Internet; cunoștințe de design (Photoshop, In Design sau altele)

10.Abilități, calități și aptitudini necesare: ușurință și cursivitate în exprimare orală (în public, în mass-media inclusiv televiziune) și în scris; calități deosebite organizatorice; capacitate de lucru individual dar și spirit de lucru în echipă și în cadrul unui proiect; spirit de inițiativă; entuziasm.

11. Responsabilitati:

 • oferă sprijin în dezvoltarea activităților generatoare de venituri
 • contactează și atrage sponsori de la nivel local și național
 • dezvoltă bazele de date cu potențialii parteneri și propune soluții de administrare
 • participă la derularea campaniilor de fundraising
 • participă la conceperea și organizarea de evenimente de promovare și participă la evenimente de informare/ promovare pe teritoriul regiunii şi în afara acesteia;
 • participă la derularea de campanii online (website, reţele sociale, enewsletters, google awards) şi analizează performanță în vedere optimizării;
 • creează si administrează bazele de date cu sponsori, susținători și finanțatori ai organizației și asigură comunicarea cu aceștia (telefonic, prin scrisori de mulțumire etc.)
 • execută alte sarcini repartizate de conducerea organizatiei în domeniul fundraising.

Locatia derulării activității: sediul SNCRR, Bucuresti, str. Biserica Amzei nr. 29, sector 1

Documente necesare depunerii candidaturii pentru ocuparea postului de Membru Juriu:
1.    Curriculum vitae Europass

2. Copia actului de identitate, certificate de nastere sau certificate de căsătorie/hotarare divort sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3.      Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări

Modalitatea de depunere a candidaturii:  
La adresa de email: donatori@crucearosie.ro (documentele scanate se transmit electronic, cu mentiunea postului vizat

Data limita de depunere a candidaturii: 30.06.2020

Persoanele selectate pentru interviu vor fi anuntate pentru programarea la interviu.

 


 

Stivuitorist – 2 posturi

Conditii minime:
- sa aiba ATESTAT DE STIVUITORIST (conditie obligatorie);
- experienta minim 1 an - de preferat;
- seriozitate si punctualitate;
- sa fie o persoana organizata si atenta la detalii;
- sa fie dinamica si cu spirit dе echipa;
Descrierea jobului
- efectuаrеа dе opеratiuni dе incаrcarе & descarcаrе а mаrfurilor in/din mijloacele dе trаnsport
- asezarea pe paleti din lemn a pachetelor/coletelor si  transportarea acestora din depozit in locul indicat de gestionar sau direct la masini
- stivuirea pe verticala in depozit
- va respecta si realiza sarcinile incredintate de seful de depozit/gestionar.
Punct  de lucru: depozit SNCRR Dragomiresti Deal, Ilfov
Bonus: decontare transport in limita a 300 ron/luna
Programul de lucru: Luni 8:30-17:00 / Vineri 8:30 - 14:30 (pauza de masa inclusa in program)
Contract de munca pe o perioada determinata, 3 luni cu posibilitate de prelungire;

Pentru informații suplimentare vă rugam să ne contactați la telefon 0213176006 sau să ne trimiteți CV-urile pe email: luky.binga@crucearosie.ro până la data de 10 iunie 2022.


Manipulant – 4 posturi

Conditii minime:
- Rezistenta la efort fizic
- Atentie distributiva, capacitate de organizare si planificare a activitatilor curente
- Seriozitate si disciplina la locul de munca
- Respectarea stricta a regulilor firmei
- Capacitatea de a presta munca atat independent cat si in echipa
- Atentie la detalii si capacitatea de a organiza documentele aferente marfurilor gestionate
- Disponibilitate la program prelungit

Descrierea jobului:
- Ajuta la ambalarea marfurilor
- Ajuta la descarcarea si incarcarea masinilor in colaborare cu colegii
- Organizarea marfurilor in depozit impreuna cu colegii
- Pregateste colete pentru a fi expediate
- Etichetare de produse in colaborare cu colegii

Punct  de lucru: depozit SNCRR Dragomiresti Deal, Ilfov

Bonus: decontare transport in limita a 300 ron/luna

Programul de lucru: Luni 8:30-17:00 / Vineri 8:30 - 14:30 (pauza de masa inclusa in program)
Contract de munca pe o perioada determinata, 3 luni cu posibilitate de prelungire;

Pentru informații suplimentare vă rugam să ne contactați la telefon 0213176006 sau să ne trimiteți CV-urile pe email: luky.binga@crucearosie.ro până la data de 10 iunie 2022.


 

Personal tehnic – 1 post

Cerințe:
- Experienta in domeniuj;
- Permis auto categoria B, constituie avantaj;
- Seriozitate;

Responsabilități:
- Responsabil de supravegherea, intretinerea si reparatiile instalatiilor si echipamentelor tehnice/sanitare ale cladirii;
- Mentine echipamentele din imobil in parametrii functionali;
- Efectuaza mentenanta conform programului  de intretinere si interventie preventiva, predictiva si corectiva;
- Intervine rapid pentru remedierea si eliminarea defectiunilor;        

Punct  de lucru: Biserica Amzei nr 29, Bucuresti
Programul de lucru : Luni 8:30-17:00 / Vineri 8:30 - 14:30 (pauza de masa inclusa in program)

Contract de munca pe o perioada determinata, 3 luni cu posibilitate de prelungire;

Pentru informații suplimentare vă rugam să ne contactați la telefon 0213176006 sau să ne trimiteți CV-urile pe email: luky.binga@crucearosie.ro până la data de 10 iunie 2022.


 

Ingrijitor  - 1 post

Cerințe:
- persoana sa fie punctuala,serioasa, harnica ,dornica de munca

Condiții:
- sa aiba experienta in curatenia de intretinere

Responsabilități:
- de intretinut spatiile de lucru si de suport ( baii, birouri, holuri, etc)
- sters praful in spatiile de lucru
- intretinerea podelelor
- mentinerea curateniei in cladire

Punct  de lucru : Biserica Amzei nr 29, Bucuresti
Programul de lucru : Luni 8:30-17:00 / Vineri 8:30 - 14:30 (pauza de masa inclusa in program)

Contract de munca pe o perioada determinata, 3 luni cu posibilitate de prelungire;

Pentru informații suplimentare vă rugam să ne contactați la telefon 0213176006 sau să ne trimiteți CV-urile pe email: luky.binga@crucearosie.ro până la data de 10 iunie 2022.


Sofer ctg. B+C+E  - 2 posturi

Cerințe minime:
- Experienta nu este necesara dar constituie un avantaj;
- Permis de conducere categoria B+ C+E;
- Atestat  de marfă
- Disponibilitate saptamanala privind realizarea de transporturi umanitare in Ucraina
- Limba engleza constituie un avantaj;

Responsabilități:       
- conduce autovechicule de transport marfa;
- preluarea marfii din depozite/furnizori si livrarea in depozite/furnizori/beneficiari
- amararea marfurilor in autovehicule;

Punct  de lucru: Biserica Amzei nr 29, Bucuresti

Programul de lucru: Luni 8:30-17:00 / Vineri 8:30 - 14:30 (pauza de masa inclusa in program)
Contract de munca pe o perioada determinata, 3 luni cu posibilitate de prelungire;

Pentru informații suplimentare vă rugam să ne contactați la telefon 0213176006 sau să ne trimiteți CV-urile pe email: luky.binga@crucearosie.ro până la data de 10 iunie 2022.


Responsabil intocmire documente import/export/decont  - 1 post

 Cerinte:
-Studii medii
-Operare PC -in special Excel- nivel avansat
-Permis cat. B - reprezinta un plus
-Limba engleza obligatoriu 

 Responsabilități:      
- Intocmeste deconturi de cheltuieli / documente export-import
- Gestioneaza cardurile de combustibil/ aparatele pentru plata taxelor de drum
- Verifica, organizeaza si tine evidenta documentelor
- Disponibilitatea pentru deplasari  in tara                                                                                

Punct  de lucru: Biserica Amzei nr 29, Bucuresti

Programul de lucru: Luni 8:30-17:00 / Vineri 8:30 - 14:30 (pauza de masa inclusa in program)
Contract de munca pe o perioada determinata, 3 luni cu posibilitate de prelungire;

Pentru informații suplimentare vă rugam să ne contactați la telefon 0213176006 sau să ne trimiteți CV-urile pe email: luky.binga@crucearosie.ro până la data de 10 iunie 2022.


 

Contabil – 1 post

 Cerinte :

-Studii superioare absolvite in cadrul unei facultati de profil financiar/contabil
- Experienta anterioara in domeniul contabilitatii de minim 3 ani
-Cunostiinte de limba engleza ( scris si vorbit)
- Experienta de lucru cu un soft de contabilitate SAGA si in derularea  proiectelor cu fonduri europene
- Persoana comunicativa, implicata, pasionata de aceasta activitate si orientata catre dezvoltare profesionala
- Atentie la detalii, foarte buna gestionare a timpului.

Responsabilitati:
- Verifica contabilitatea de gestiune pentru a se asigura de corectitudinea consumurilor de stocuri
- Inregistrarea documentelor finaciar-contabile primare;
- Evidenta situatii in Excel;
Punct  de lucru: Biserica Amzei nr 29, Bucuresti

Programul de lucru: Luni 8:30-17:00 / Vineri 8:30 - 14:30 (pauza de masa inclusa in program)
Contract de munca pe o perioada determinata, 3 luni cu posibilitate de prelungire;

Pentru informații suplimentare vă rugam să ne contactați la telefon 0213176006 sau să ne trimiteți CV-urile pe email: luky.binga@crucearosie.ro până la data de 10 iunie 2022.


 

Aplicatia de Prim Ajutor

Aplicatia Prim Ajutor ofera gratuit sfaturi simple, usor de pus in aplicare de catre orice persoana, indiferent de varsta sau de competente