0

ani de umanitate

Caută
Close this search box.
0

ani de umanitate

Caută
Close this search box.
Regulament

Regulament pentru organizarea și desfășurarea concursului pentru sănătate și prim ajutor "Sanitarii Pricepuți"

Concursul pentru sanatate si prim ajutor „Sanitarii priceputi” este organizat de Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania, impreuna cu Ministerul Educatiei Nationale, Ministerul Sanatatii si Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.

Atributiile ce revin fiecareia dintre institutiile mentionate pot fi detaliate in cuprinsul unor protocoale incheiate intre acestea si SNCRR.

I. Scopul și obiectivele

Concursul se adreseaza elevilor din ciclul gimnazial si liceal cu scopul de a promova instruirea in domeniile: primul ajutor si educatie pentru sanatate, si vizeaza atingerea urmatoarelor obiective:

 • insusirea cunostintelor de baza despre Miscarea Internationala de Cruce Rosie si Semiluna Rosie, despre istoria Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania, despre Principiile Fundamentale ale Crucii Rosii precum si pe cele privind prevenirea accidentelor si a deprinderilor practice pentru acordarea corecta a primului ajutor de baza* – „efectuarea unor actiuni salvatoare de viata unor persoane care au suferit o accidentare sau imbolnavire acuta, de catre persoane fara pregatire medicala, fara utilizarea unor echipamente specifice acestui scop”(Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii).

(*Toate referirile la primul ajutor din prezentul document fac trimitere la primul ajutor de baza.)

 • dezvoltarea sentimentului solidaritatii umane fata de cei aflati in suferinta;
 • pastrarea si imbunatatirea sanatatii fizice;
 • promovarea ocrotirii mediului inconjurator;

 

II. Participarea

La concurs poate participa, benevol, orice elev din invatamantul gimnazial (cl. V-VIII) si liceal (cl. IX-XII).

III. Sistemul de organizare

Concursul vizeaza atingerea urmatoarelor obiective:

3.1. Certificarea cadrelor didactice: pe parcursul vacantei de vara, cadrele didactice interesate sa pregateasca elevi, vor participa la cursurile de prim ajutor organizate de filiala de Cruce Rosie din judetul/sectorul respectiv si vor fi certificate.

Cadrele didactice astfel pregatite pot organiza in unitatile scolare din invatamantul preuniversitar in care isi desfasoara activitatea cercul „Sanitarii priceputi”.

3.2. Promovarea concursului in scoli: debuteaza la inceputul anului scolar, prin distribuirea de catre voluntarii de Cruce Rosie a materialelor informative si a bibliografiei concursului „Sanitarii Priceputi”.

3.3. Formarea echipajelor si pregatirea elevilor: se organizeaza in semestrul I al anului scolar, de catre subfilialele Crucii Rosii Romane, in colaborare cu conducerea unitatilor scolare.

Etapa pe scoala. In perioada 15-28 februarie, fiecare unitate scolara unde elevii s-au pregatit in cadrul cercului „Sanitarii priceputi „si care este interesata sa participe la competitie, organizeaza selectia membrilor echipajului: 6 elevi ( 5 membri in echipaj + 1 rezerva) care va reprezenta scoala la etapele superioare. Evaluarea este asigurata de un juriu format din cadrele didactice certificate si personal medico – sanitar din localitate.

3.4. Etapa pe localitate. In functie de numarul scolilor participante, minimum 6, se pot organiza, premergator etapei pe zona, in zilele libere, etape pe localitate. Acestea vor fi organizate de catre subfiliala locala a Crucii Rosii Romane, in colaborare cu conducerea scolilor participante si autoritatile locale, organele sanitare locale si Inspectoratele Judetene pentru Situatii de Urgenta.

3.5. Etapa pe judet si sector a Municipiului Bucuresti se organizeaza in perioada 20 – 31 mai, de catre filiala judeteana a Crucii Rosii Romane, respectiv filiala de Sector a Municipiului Bucuresti in colaborare cu Autoritatile Publice partenere (Inspectoratul Scolar Judetean/ISMB, Directia Judeteana de Sanatate Publica/DSPMB si Inspectoratele Judetene pentru Situatii de Urgenta/ISUMB si Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti). Participa echipajele clasate pe locul I la etapa pe localitate. Concursul, cu etapele pe scoala, localitate, judet sau sector se va organiza anual.

3.6. Etapa nationala

3.6.1. Se adreseaza ciclului gimnazial si liceal si se organizeaza anual, alternativ pentru fiecare ciclu de invatamant: gimnazial/liceal, in vacanta de vara, de catre Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania, in colaborare cu Ministerul Educatiei Nationale, Ministerul Sanatatii si Inspectoralul General pentru Situatii de Urgenta.

3.6.2. Participa echipajele castigatoare ale locului I la etapa judeteana si de sector a Municipiului Bucuresti din ciclul pentru care are loc etapa nationala.

3.6.3. Concursul va avea loc intr-o locatie corespunzatoare acestui tip de activitate, stabilita anual prin consultare, de catre institutiile semnatare ale prezentului regulament.

3.6.4. Ministerul Educatiei Nationale prin Inspectoratele scolare judetene, va suporta cheltuielile de transport pentru participarea echipajelor la etapa nationala.

3.6.5. Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania va suporta toate cheltuielile legate de cazarea si masa participantilor din judete si sectoare ale Municipiului Bucuresti, precum si cheltuielile suplimentare. Prin cheltuieli suplimentare se intelege: cazarea si masa membrilor juriului si a delegatilor Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania, cheltuieli pentru premii si confectionarea de uniforme pentru participanti, cheltuielile pentru tiparirea diplomelor, cheltuieli pentru realizarea unor materiale de promovare a concursului, alte cheltuieli.

3.6.6. Cheltuielile Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania se acopera din sumele acordate de la bugetul de stat prin legea bugetara anuala, in temeiul art. 16 din legea 139 /1995 privind organizarea si functionarea Crucii Rosii Romane, cu modificarile si completarile ulterioare.

IV. Regulamentul de desfasurare a concursului

Participantii la concurs (membri de echipaj, insotitori, reprezentanti ai filialelor SNCRR, suporteri, organizatori, membri ai juriului ) sunt obligati sa respecte prevederile Codului de Conduita al Competitiei Sanitarii Priceputi, enuntat in Anexa 5 la prezentul regulament.

Nerespectarea acestui cod, va fi sesizata in scris conducerii SNCRR si poate atrage dupa sine neparticiparea filialei pe care o reprezinta persoana/echipajul la competitia din anul urmator iar pentru organizatori, membri ai juriului, neimplicarea in desfasurarea competitiilor urmatoare.

4.1. Proba teoretica. La toate etapele concursului, se organizeaza o testare stabilita de juriul concursului, pe baza tematicii orientative din anexa nr. 1.

Testul va cuprinde 19 intrebari, cu trei raspunsuri pentru fiecare intrebare, din care numai unul va fi corect, urmand ca participantii sa aleaga raspunsul bun. La diferitele etape ale concursului, juriul poate decide ca niciuna din variantele de raspuns sa nu fie corecte. Fiecare raspuns corect va fi notat cu 1 punct (plus 1 pct. din oficiu). Intrebarile vor fi aceleasi pentru toti concurentii din acelasi ciclu. Raspunsurile la intrebarile formulate in test vor fi date de intreaga grupa, prin consultare, in maximum 15 minute. In mod obligatoriu, 10 din cele 19 intrebari se vor referi la tematica de prim ajutor.

Pentru etapa nationala a concursului se vor elabora mai multe variante de intrebari, continutul final al testului teoretic fiind stabilit prin tragere la sorti.

Tragerea la sorti va fi publica – la festivitatea de deschidere – si va fi facuta de presedintele juriului.

4.2. Proba practica

Pentru etapa pe localitate, si judet/sector al Municipiului Bucuresti, proba practica va cuprinde un exercitiu de acordare a primului ajutor unui ranit. Subiectul va fi stabilit prin tragere la sorti, din tematica orientativa din anexa 1.

Proba practica trebuie executata de membri intregului echipaj si va cuprinde inclusiv predarea accidentatului serviciilor specializate.

Timpul de executare a probei practice este de 10 minute.

Proba practica se va organiza in aer liber, pe un teren care sa poata asigura buna desfasurare a competitiei.

Pentru etapele judeteana si nationala, proba practica va cuprinde evaluarea prestatiei de prim ajutor pentru 2 victime.

Victimele vor fi persoane pregatite in prealabil, care sa stie sa reactioneze ca intr-o situatie reala.

Subiectul pentru proba practica, respectiv cazuistica (cele 2 victime cu leziunile aferente) se va stabili prin tragere la sorti, individual, de catre fiecare echipaj care participa la concurs.

Juriul va avea in vedere stabilirea unui nivel unitar al gradului de dificultate a probei practice pentru toate echipajele participante.

Organizatorii vor avea in vedere stabilirea unor circuite separate pentru echipajele care intra la si pentru cele care incheie proba practica.

NB: pentru detalii referitoare la organizarea si desfasurarea celor doua probe de concurs, se va studia, de asemenea, anexa 4 la prezentul regulament.

4.3. Juriul concursului

4.3.1. Juriul va fi format din 3 persoane la etapa de selectie pe scoala si din 3-5 persoane la etapele superioare. Membrii juriului, la toate etapele de concurs, vor fi selectati din randul persoanelor familiarizate (cu experienta) in derularea acestei competitii: formatori ai filialelor de Cruce Rosie in domeniul acordarii primului ajutor, cadre didactice certificate in acest domeniu, cadre medicale.

4.3.2. Nu pot face parte din juriu persoanele care au un grad de rudenie cu membri echipajelor aflate in concurs sau care au pregatit echipaje aflate in concurs.

4.3.3. La etapa de selectie pe scoala, testarea echipajelor va fi facuta de cadre didactice certificate in domeniul acordarii primului ajutor/educatie pentru sanatate.

4.3.4. La etapele superioare, judetene/Municipiul Bucuresti si nationala, juriul va fi format din reprezentanti ai institutiilor care colaboreaza la organizarea concursului, de preferat medici sau profesori de biologie si de educatie fizica si sport din randul celor certificati de Crucea Rosie, cu experienta in pregatirea elevilor si in jurizare. Presedintele juriului va fi, in mod obligatoriu, un medic care are cel putin un an de experienta ca voluntar de Cruce Rosie, ca membru in juriul competitiilor de prim ajutor la etape judetene sau nationale.

La etapa nationala, juriul va fi format din 5 membri: presedintele juriului si cate 2 membri pentru fiecare victima.

4.3.5. Punctajul obtinut va fi comunicat echipajului de catre presedintele juriului, imediat dupa terminarea probei practice, insotit de justificare, urmand ca seful de echipaj sa contrasemneze luarea la cunostinta a punctajului obtinut.

Eventualele observatii ale echipajului, referitoare la punctajul obtinut la proba practica, se vor comunica presedintelui de juriu, de catre seful de echipaj, pe loc, inainte de semnarea de luare la cunostinta, urmand ca pe cale amiabila sa se rezvolve eventualele inadvertente.

4.4. Notarea

 • la proba teoretica, se face prin sistemul de notare de la 1 la 20, acordandu-se cate un punct pentru fiecare raspuns corect, plus un punct din oficiu. Suma punctelor obtinute reprezinta nota la proba teoretica. Rezultatele la proba teoretica se vor afisa in cel mai scurt timp dupa terminarea acesteia, intr-un loc vizibil. Contestatiile se pot depune, la presedintele juriului de catre seful de echipaj, in timp de 1 ora de la afisarea rezultatelor. Acestea vor fi analizate de catre juriul de concurs dupa incheierea termenului de depunere a contestatiilor, rezultatele finale fiind comunicate si afisate in cel mai scurt timp.
 • la proba practica, se face pornind de la nota de baza 10, pentru fiecare din cele 2 victime, din care vor fi scazute punctele de penalizare, conform anexei nr. 3.

Fiecare echipaj va primi 5 note la proba practica: 4 note pentru interventia la caz si o nota pentru organizarea echipajului si lucrul in echipa.

Membrii juriului vor aprecia calitatea prestatiei echipajelor in acordarea primului ajutor, siguranta deciziei si a gesturilor de prim ajutor, iar presedintele juriului prezentarea in fata juriului, tinuta, disciplina in interventie, anuntarea cat mai rapida si cat mai completa a accidentului catre serviciile de urgenta prespitaliceasca, prin apelarea Numarului Unic de Urgenta 112.

Echipajele care efectueaza manevre evident gresite si care pun in pericol viata victimei sunt descalificate, la proba practica, pentru victima respectiva, indiferent de restul prestatiei.

Insotitorul de echipaj are dreptul sa asiste la prestatia propriului echipaj, cu interdictia de a interveni pe parcursul probei practice. Sunt permise inregistrarile audio/video pe parcursul prestatiei echipajului, cu acordul presedintelui juriului.

Punctajul final va fi constituit din insumarea punctajului obtinut la proba teoretica si punctajul acordat de fiecare membru al juriului, inclusiv presedintele juriului, la proba practica.

Clasamentul se va intocmi in ordinea descrescatoare a mediilor.

In cazul in care exista medii egale, departajarea se va face pe baza punctajului obtinut la proba practica.

Echipajele care intrunesc acelasi punctaj si la proba teoretica si la cea practica, se clasifica pe acelasi loc.

Pentru echipajele clasate pe primele 6 locuri la medii egale, departajarea se va face printr-o proba de baraj, exclusiv practica, care sa reprezinte, totodata, si o demonstratie pentru ceilalti participanti. Aceasta proba va cuprinde o interventie de prim ajutor in cazul unui accident colectiv (3 – 4 victime).

Anuntarea rezultatelor finale se va face in timpul festivitatii de premiere.

4.5. Premii

Pentru etapele de concurs, inclusiv etapa pe judet/sector al Municipiului Bucuresti se acorda premii in functie de posibilitatile financiare ale filialelor Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania si ale Inspectoratelor scolare judetene, iar la etapa nationala de catre SNCRR – Sediul Central prin alocatia bugetara.

V. Dispozitii finale

In timpul desfasurarii concursului, membri echipajelor vor purta emblema Crucii Rosii Romane pe echipamentul de concurs.

Echipajele participante la toate etapele concursului vor fi insotite de cadre didactice pe tot parcursul calatoriei, de la plecare pana la sosire.

Echipajele castigatoare ale etapelor judetene/sector al Municipiului Bucuresti ale concursului vor fi insotite la etapa nationala numai de cadrele didactice care le-au pregatit, sau de catre instructorul filialei SNCRR care a efectuat pregatirea echipajului.

Pana la etapa pe judet (sector), filialele Crucii Rosii Romane, in limitele sumelor prevazute in bugetul propriu, vor asigura:

 • cheltuielile aferente organizarii si desfasurarii concursului;
 • procurarea obiectelor pentru premierea echipajelor castigatoare ale acestor etape;
 • costul transportului echipajelor la etapele teritoriale ale concursului.

La toate etapele concursului, subfilialele, filialele si Sediul Central al SNCRR vor cauta sponsori care sa acopere o parte din cheltuieli.

Celelalte institutii care participa la organizarea concursului pot oferi de asemenea premii, din fondurile proprii, castigatorilor diferitelor etape ale concursului.

Pentru legitimarea membrilor echipajelor, la toate etapele concursului, sunt necesare documentele din Anexa 6.

Anexele 1,2,3, 4 , 5, 6 fac parte integranta din acest Regulament.

Prezentul Regulament se aplica incepand cu anul scolar 2013-2014 si inlocuieste Regulamentul din anul 2006.

Anexa 1

Tematica orientativa pentru ciclul gimnazial

Proba teoretică

A. Miscarea de Cruce Rosie si Semiluna Rosie

1. Istoric

2. Principiile fundamentale ale Crucii Rosii

3. Crucea Rosie Romana – istoric

4. Notiuni de drept international umanitar

B. Notiuni generale de igiena si educatie pentru sanatate

1. Igiena individuala, a apei, a alimentelor

2. Regimul de activitate si de odihna al elevului

3. Prevenirea bolilor contagioase

C. Notiuni de siguranta rutiera

1. Prevenirea accidentelor de circulatie

2. Reguli de circulatie rutiera

D. Primul ajutor de baza

1. Principii generale in acordarea primului ajutor

2. Cei patru pasi in acordarea primului ajutor

3. Tehnica resuscitarii cardio-respiratorii

4. Tipuri de bandaje

5. Hemoragia. Hemostaza

6. Plagi. Muscaturi de animale. Intepaturi de insecte

7. Fracturi. Luxatii. Entorse

8. Arsuri. Electrocutare

9. Grupele de sange. Donarea de sange voluntara si neremunerata

10. Modalitati de interventie in situatii speciale/medicale:

a. Reactii alergice

b. Sufocarea (corp strain)

c. Durerea toracica

d. Acidentul vascular cerebral

e. Convulsiile

11. Primul ajutor pre-psihologic

E. Notiuni de protectie civila in situatii de urgenta:

1. Cutremur

2. Incendiu

Proba practica

Asigurarea primului ajutor in situatia data cu respectarea principiilor generale de acordarea primului ajutor

1. Resuscitarea cardiaca si respiratorie

2. Primul ajutor in starea de inconstienta

3. Primul ajutor in blocarea cailor respiratorii cu corpi straini

4. Primul ajutor in plagi

5. Hemoragie. Tehnica hemostazei

6. Primul ajutor in luxatii si entorse

7. Primul ajutor in caz de fracturi

8. Primul ajutor in arsuri

9. Primul ajutor in caz de electrocutare

10. Primul ajutor in caz de insolatie

11. Suportul psihologic

Tematica orientativa pentru licee

Proba teoretica

A. Miscarea de Cruce Rosie si Semiluna Rosie

1. Istoric

2. Principiile fundamentale ale Crucii Rosii

3. Crucea Rosie Romana – istoric

4. Notiuni de drept international umanitar

B. Notiuni generale de igiena si educatie pentru sanatate

1. Igiena individuala, a apei, a alimentelor

2. Regimul de activitate si de odihna al elevului

3. Prevenirea bolilor contagioase

4. Prevenirea bolilor cu transmitere sexuala

5. Drogurile – notiuni generale. Consecintele consumului de droguri

C. Notiuni de siguranta rutiera

1. Prevenirea accidentelor de circulatie

2. Reguli de circulatie rutiera

D. Primul ajutor de baza

1. Principii generale in acordarea primului ajutor

2. Cei patru pasi in acordarea primului ajutor

3. Tehnica resuscitarii cardio-respiratorii

4. Tipuri de bandaje

5. Hemoragia. Hemostaza

6. Plagi. Muscaturi de animale. Intepaturi de insecte

7. Fracturi. Luxatii. Entorse

8. Arsuri. Electrocutare

9. Hipotermie.Degeraturi. Hipertermie

10. Grupele de sange. Donarea de sange voluntara si neremunerata

11. Modalitati de interventie in situatii speciale/medicale:

a. Reactii alergice

b. Criza de astm si hiperventilatia

c. Sufocarea

d. Intoxicatii/otraviri

e. Durerea toracica

f. Acidentul vascular cerebral

g. Convulsiile febrile. Epilepsia

12. Primul ajutor pre-psihologic

E. Notiuni de protectie civila in situatii de urgenta:

1. Cutremur

2. Incendiu

3. Inundatii

4. Accident chimic

Proba practica

1. Resuscitarea cardiaca si respiratorie

2. Defibrilarea externa automata (la etapa nationala)

3. Primul ajutor in starea de inconstienta

4. Primul ajutor in sufocare (blocarea cailor respiratorii)

5. Primul ajutor in plagi

6. Hemoragia. Tehnica hemostazei

7. Primul ajutor in luxatii si entorse

8. Primul ajutor in caz de fracturi

9. Primul ajutor in arsuri

10. Primul ajutor in caz de electrocutare

11. Primul ajutor in caz de degeraturi

12. Primul ajutor in caz de inec

13. Primul ajutor in caz de insolatie

14. Primul ajutor psihologic

Bibliografie

• Manualul pentru concursul „Sanitarii priceputi” editat de Crucea Rosie Romana editia 2012

• „Manualul european de prim ajutor” editia 2012

• Site-urile Crucii Rosii : www.crucearosie.ro, www.ifrc.org, www.icrc.org

• Site-urile IGSU: www.igsu.ro/paginacopiilor, www.informarepreventiva.ro

Anexa 2

Baremul minim de materiale ce intra in dotarea gentilor de prim ajutor de baza

1. Geanta sanitara (1 buc.)

2. Foarfeca (1 buc.)

3. Fasa elastica (4 buc.) minimum 30 cm lungime /bucata

4. Fasa de tifon, diferite dimensiuni (4 buc.)

5. Plasturi (1 cutie) – 10 buc.

6. Leucoplast (1 rola)

7. Comprese sterile (4 pachete x 10 buc.)

8. Triunghiuri de panza (10 buc.)

9. Manusi din material impermeabil (5 per.)

10. Lanterna functionala 1 buc.

11. Creion, bloc-notes

12. Dezinfectant extern lichid : Rivanol/apa oxigenata/betadina

Anexa 3

Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania

Competitia „Sanitarii priceputi”

Etapa _________ Echipajul__________

 

NORMATIV DE PENALIZARE

Manevrele evaluate Punctaj standard Punctaj acordat Observatii

Controlul functiilor vitale: 1,5

 • constienta, 0,5
 • respiratie, 0,5
 • circulatie. 0,5

 

Evaluarea initiala a accidentatului 1,5

 • evaluarea generala a accidentatului si 1,0
 • comunicarea rezultatului evaluarii sefului de echipa 0,5

 

Manevre de acordare a primului ajutor de baza 5,0

 • asezarea victimei in pozitia specifica pentru acordarea primului ajutor 0,5
 • primul ajutor propriu-zis (toaleta plaga, bandaj, resuscitare etc.) 2,5
 • asigurare confort termic 0,5
 • supravegherea continua a functiilor vitale * 0,5
 • suport psihologic 0,5
 • asezarea victimei in pozitia specifica de asteptare 0,5

 

Masuri de autoprotectie 1,0

Puncte din oficiu 1,0

Total 10

OBSERVATII:

Membru in juriu,

Semnatura___________________

* In cazul in care victima este inconstienta, evaluarea functiilor vitale se va face la aprox. 30 secunde, concomitent cu cererea de informatii membrilor juriului.

*Daca victima este constienta, se considera evaluare continua a functiilor vitale, suportul psihologic acordat victimei, prin conversatie cu aceasta.

 

Competitia „Sanitarii priceputi”

Etapa _________ Echipajul__________

NORMATIV DE PENALIZARE

Presedinte juriu

Manevrele evaluate Punctaj standard Punctaj acordat Observatii

Evaluarea situatiei si asigurarea locului accidentului 1

 

Anuntarea cazului la 112 cu respectarea protocolului 2

 • cine suna, unde se afla 0,5
 • tipul accidentului si unde s-a produs 0,5
 • ce are victima 0,5
 • confirmarea mesajului 0,5

 

Predarea accidentatului serviciilor de prim ajutor calificat 2,0

 • cine a intervenit 0,5
 • in ce a constat interventia 1,0
 • starea accidentatului in momentul prezentarii lui serviciilor specializate 0,5

 

Lucrul in echipa 4*

Evaluare trusa 1

TOTAL 10

OBSERVATII:

Presedinte juriu

Semnatura ___________________

* 1 punct pentru activitatea fiecarui membru al echipajului

Anexa 4

Desfasurarea Concursului Sanitarii Priceputi – Etapa Nationala

(in masura in care exista resursele necesare, acest algoritm va fi respectat si la organizarea celorlalte etape ale concursului)

NB: la etapa nationala, echipajele se prezinta fara rezerve. Acest lucru nu este valabil si la celelalte etape ale concursului

Sedinta tehnica

Scop – stabilirea si comunicarea ultimelor detalii privind organizarea taberei si desfasurarea concursului: proba teoretica, proba practica, contestatii.

Participanti: organizatori, juriu, sefi, echipaje si profesori/instructori insotitori ai echipajelor

Locul sedintei: un spatiu adecvat pus la dispozitie de catre organizatori, disponibil pe perioada desfasurarii sedintei.

Data si ora: in seara zilei precedente concursului, ora fiind stabilita in functie de sosirea echipajelor.

Prezenta: obligatorie, in afara cazurilor justificate, aceasta fiind evidentiata prin semnarea listei de prezenta de catre profesorul/instructorul insotitor.

Proba teoretica

Data si ora: in dimineata primei zile de concurs, de preferat la ½ ora dupa festivitatea de deschidere a concursului.

Locul desfasurarii: un spatiu pus la dispozitie de catre organizatori, disponibil pe perioada desfasurarii probei, de preferat in aer liber sau, in functie de conditiile meteo intr-un alt spatiu adecvat.

Desfasurarea probei:

Echipajele vor fi repartizate la cate o masa, la distanta de alte echipaje, in functie de spatiul disponibil
Fiecare echipaj va primi un plic sigilat care va contine subiectele de rezolvat si o eticheta autoadeziva cu semnul Crucii Rosii, pentru secretizarea testului
La semnalul de „start concurs”, echipajele vor desigila plicurile si vor nota in coltul precizat al testului numele filialei pe care o reprezinta urmand sa plieze acest colt de doua ori si sa aplice eticheta autoadeziva primita.
La semnalul „stop concurs” se vor introduce testele secretizate in prealabil, in plicurile in care au fost primite urmand ca membrii juriului sa colecteze plicurile cu teste de la echipaje.
Corectarea testelor: se va face de catre membrii juriului in cel mai scurt timp (maxim 2 ore) dupa terminarea probei teoretice.

Afisarea rezultatelor: se va face in dublu exemplar, la loc vizibil

Contestatii: se pot face in scris, de catre seful de echipaj al filialei contestatoare in maxim 1 ora de la afisarea rezultatelor la proba teoretica. Acestea vor fi rezolvate pe loc de catre juriu, in ordinea solicitarilor, in prezenta contestatarului, notandu-se pe contestatie de catre presedintele juriului punctajul final, acesta fiind contrasemnat de cel care a facut contestatia.

Verificarea truselor de Prim Ajutor

Se va face de catre membrii juriului conform baremului minim, la terminarea eventualelor contestatii de la proba teoretica.


Se vor prezenta sefii de echipaj cu trusele intr-un spatiu comunicat anterior (la sedinta tehnica)


Materialele prezente suplimentar in trusa – fata de baremul minim (gulere cervicale, pipa Gaudel, parasolare, umbrelute etc) pot fi pastrate dar nu se vor folosi la proba practica.


Echipajele cu truse incomplete vor fi penalizate cu 1 punct de catre presedintele de juriu.
Ordinea de intrare la proba practica / extragerea setului de subiecte

Se face prin tragere la sorti, dupa verificarea truselor
Extragerea numarului de intrare in proba practica fiind facuta de catre seful de echipaj si comunicata juriului.
In cazuri justificate, cu acordul celorlalti sefi de echipaj se poate modifica ordinea de intrare la proba practica.
Setul de subiecte (cazuri practice) se va face public de catre presedintele juriului si va fi unul din cele minim 2 seturi transmise sigilate de la Sediul Central, consemnandu-se setul de subiecte extras (1/2, 2/2 , 1/3 , 2/3 etc.)
Proba practica

 • Se va desfasura de preferat in 3 serii, in dupa-amiaza primei zile, dimineata si dupa-amiaza celei de a doua zi a concursului, in ordinea extrasa.
 • Echipajele vor fi pregatite de interventie cu minim ½ ora inaintea momentului aproximat de intrare in concurs si vor stationa intr-o zona fara contact vizual si auditiv cu locul de desfasurare al probei (indicat de organizatori).
 • Echipajele vor fi conduse la locul de desfasurare a probei de catre un organizator, la solicitarea juriului.
 • Neprezentarea echipajului la solicitarea juriului pentru proba practica se penalizeaza, echipajul respectiv avand 0 (zero) puncte la proba.
 • La locul desfasurarii probei:

– Se realizeaza alinierea si prezentarea succinta a echipajului de catre seful de echipaj.

– Presedintele juriului prezinta traseul care trebuie urmat de echipaj si reaminteste procedura de examinare pe scurt.

-Seful de echipaj extrage un bilet cu un caz, citeste enuntul cu voce tare si rar astfel incat sa fie auzit si inteles de membri echipajului si de juriu.

-Echipajul are la dispozitie un scurt timp de gandire (30 secunde) in care membri se pot consulta.

-La cerere, presedintele juriului poate oferi informatii despre conditiile meteo.

-La anuntul dat de presedintele juriului – „Echipaj actionati” – se porneste cronometrul si echipajul intervine.

-Apelul catre serviciile specializate se va face la presedintele juriului.

-La terminarea timpului alocat probei, sau la momentul punerii in pericol a victimei / lor proba se termina, fara posibilitate de contestatie.

-Dupa terminarea probei, echipajul isi recupereaza materialele folosite in timpul acesteia si asteapta aliniat nota juriului, aceasta fiind comunicata de presedintele juriului, cu observatiile corespunzatoare.

-Seful de echipaj contrasemneaza punctajul obtinut.

-Evacuarea echipajului examinat se va face de catre un organizator astfel incat sa nu intre in contact cu echipajul urmator.

Anexa 5

Codul de conduita al competitiei „Sanitarii Priceputi”.

Participantii la Competitia Sanitarii Priceputi trebuie sa:

 1. Recunoasca si sa actioneze in conformitate cu Principiile Fundamentale ale Miscarii Internationale de Cruce Rosie si Semiluna Rosie.
 2. Respecte Regulamentul privind folosirea emblemei si sa previna folosirea abuziva a emblemei.
 3. Cunoasca si sa respecte Regulamentul pentru organizarea si desfasurarea concursului pentru sanatate si prim ajutor „Sanitarii priceputi”.
 4. Participe la concurs pe baza principiilor de etica competitionala, respectand eforturile si pregatirea fiecarui participant.
 5. Respecte angajamentul de protectie si conduita semnat la venirea in tabara.
 6. Adopte un comportament si un limbaj cuviincios fata de toti participantii la concurs si fata de personalul complexului de agrement unde sunt cazati la etapa nationala.
 7. Adopte o tinuta corespunzatoare (etica si morala).
 8. Se abtina de la provocarea de scandal la locul de desfasurare a competitiei si sa deterioreze insemnele si actele oficiale.

Anexa 6

Documente necesare pentru legitimarea membrilor echipajelor, la toate etapele concursului

– Tabel nominal, cuprinzand membrii echipajului, in care se vor mentiona, pentru fiecare elev: numele, clasa, data nasterii. Tabelul va purta semnatura directorului si stampila scolii;

– Carnetele de elev, pentru toti membrii echipajului, cu viza scolii pe anul scolar in curs.

Sari la conținut