0

ani de umanitate

Caută
Close this search box.
0

ani de umanitate

Caută
Close this search box.
Legislație

“situatia de urgenta – eveniment exceptional, cu caracter nonmilitar, care prin amploare si intensitate ameninta viata si sanatatea populatiei, mediul inconjurator, valorile materiale si culturale importante, iar pentru restabilirea starii de normalitate sunt necesare adoptarea de masuri si actiuni urgente, alocarea de resurse suplimentare si managementul unitar al fortelor si mijloacelor implicate”. (Art.2, lit. a)

Ordonanta de Urgenta nr. 21 din 2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta

“La actiunile de limitare si inlaturare a urmarilor situatiilor de protectie civila participa structuri de interventie din cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, existente pe timp de pace sau care se pot mobiliza in timp scurt, unitati si formatiuni militare ale Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Apararii Nationale, servicii de urgenta voluntare, formatiuni de Cruce Rosie si alte structuri cu atributii in domeniu”. (Art. 60, pct. 2)

Hotararea Guvernului nr. 557/2016

Legea nr. 481 din 2004 privind protectia civila

Consiliul local are urmatoarele atributii principale:
…analizeaza si aproba, in conditiile legii, documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism ale localitatilor, stabilind mijloacele materiale si financiare necesare in vederea realizarii acestora; aproba alocarea de fonduri din bugetul local pentru actiuni de aparare impotriva inundatiilor, incendiilor, dezastrelor si fenomenelor meteorologice periculoase”. (Art. 38, pct. 2, lit k)“

Primarul indeplineste urmatoarele atributii principale:
…ia masuri pentru prevenirea si limitarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, impreuna cu organele specializate ale statului. In acest scop poate mobiliza populatia, agentii economici si institutiile publice din comuna sau din oras, acestea fiind obligate sa execute masurile stabilite in planurile de protectie si interventie elaborate pe tipuri de dezastre”. (Art. 68, pct. 1, lit. h)

Legea nr. 215 din 2001 privind administratia publica locala

“Asigurare – operatiunea prin care un asigurator constituie, pe principiul mutualitatii, un fond de asigurare, prin contributia unui numar de asigurati, expusi la producerea anumitor riscuri, si ii indemnizeaza pe cei care sufera un prejudiciu pe seama fondului alcatuit din primele incasate, precum si pe seama celorlalte venituri rezultate ca urmare a activitatii desfasurate”. (Art. 2, pct. 3)”

Legea nr. 32 din 2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor

Sunt scutite de impozite si taxe:
a) primele de asigurare si reasigurare, precum si comisioanele aferente acestora;
b) despagubirile, sumele asigurate si orice alte drepturi ce se acorda asiguratilor, beneficiarilor sau tertelor persoane pagubite, din asigurarile de orice fel;
c) transferurile de valori ale plasamentelor si transferurile de portofolii de asigurari, intervenite intre asiguratori, din patrimoniul societatii cedente in patrimoniul celei cesionare, inclusiv ca urmare a divizarii, fuzionarii, lichidarii sau a oricaror forme de reorganizare interna a societatii de asigurare;
d) contributiile platite de asiguratori si de brokerii de asigurare la uniunile profesionale de profil.
(2) Primele de asigurare si reasigurare sunt cheltuieli deductibile fiscal”. (Art. 43)

STRATEGIA DE PREVENIRE SI RASPUNS LA DEZASTRE - 2020

La fel ca alte Societati Nationale, SNCRR pune la dispozitia beneficiarilor servicii bazate pe competenta si experienta sa.

Strategia Nationala de Pregatire/ Raspuns la Dezastre este, de asemenea, in intregime fondata pe Agenda Globala a FISCR in Prevenirea/ Raspunsul la Dezastre, care stabileste patru obiective principale:

  • Reducerea numarului de decese, raniri si a impactului dezastrelor.
  • Reducerea numarului de decese, imbolnaviri si a impactului bolilor si a urgentelor in domeniul sanatatii publice.
  • Cresterea capacitatii comunitatii locale, societatii civile si a organizatiilor de Cruce Rosie/ Semiluna Rosie pentru a adresa cele mai urgente situatii de vulnerabilitate.
  • Reducerea intolerantei, discriminarii si excluziunii sociale si promovarea respectului pentru diversitate si demnitate umana.

Strategia de Prevenire / Raspuns la Dezastre are ca scop promovarea folosirii eficiente a resurselor umane si materiale ale SNCRR pentru implementarea activitatilor sale in activitatea de pregatire / raspuns prin imbunatatirea capacitatii SNCRR in managementul dezastrelor si a structurilor logistice, inclusiv a capacitatii echipelor de interventie la dezastre si a PPPC.

La nivel national, atentia SNCRR se situeaza in zona intaririi capacitatii de reactie a organizatiei, inclusiv recrutarea de personal si voluntari profesionisti, sisteme eficiente de raspuns la dezastre si un rol clar definit al Societatii Nationale ca parte a unui sistem de pregatire si raspuns la nivel national. Pentru ca resursele umane sunt considerate resurse cheie, se va pune accent pe instruirea personalului in planning, logistica, finante si raportare.

La nivelul comunitatii, activitatile de prevenire dezastre se concentreaza pe reducerea vulnerabilitatii si intarirea capacitatii comunitatilor, la nivel national, pentru a identifica nevoile si a primi asistenta.

Conform Acordului de la Sevilla privind activitatile componentelor Miscarii Internationale de Cruce Rosie si Semiluna Rosie si Statutelor Miscarii de Cruce Rosie si Semiluna Rosie, SNCRR ia parte la operatiunile de asistenta derulate de organizatiile sus-mentionate si se afla in relatii de cooperare cu Comitetul International de Cruce Rosie (CICR), FISCR si cu alte Societati Nationale.

Sari la conținut